Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Лидия Рикевска

съдия Лидия Рикевска

Avatar
51 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 701 от 15.11.2010 г. по гр. д. № 65/2010 г.

Дали са допустими гласни доказателства за установяване на договор за дарение сключен с роднини по права линия, а по съребрена до 4 степен?
Решение

Решение № 948 от 18.12.2009 г. по гр. д. № 3097/2008 г.

Kои потребители са в сходно фактическо положение за да бъдат третирани неравно и са дискриминирани по смисъла на чл. 4, ал. 1 ЗЗДискр. чрез предоставянето услуги от по-ниско качество, или при по-неблагоприятни условия, е разрешаван противоречиво от съдилищата?
Решение

Решение № 398 от 10.05.2010 г. по гр.д. № 980/ 2009 г.

Относно определение № 1* от 19.10.2009 г. ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение.
Решение

Решение № 399 от 10.05.2010 г. по гр.д. № 1013/ 2009 г.

Дали последващо узаконяване на незаконно строителство в подпокривно пространство на сграда, етажна собственост, създава права на собственост на лицата осъществили строителството ?
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 400 от 12.05.2010 г. по гр.д. № 1078/2009 г.

Кои обекти на държавна собственост се възстановяват на общините по силата на пар. 7, т. 6 ЗМСМА ?