loader image
Страницата се зарежда...

съдия Камелия Маринова

307 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За проверка дали не е очевидно неправилен извода на съда, че дворно място, поставено при делба по време на брака в дял на единия съпруг при дължимо парично уравнение дела на друг съделител, което не е заплатено, като след делбата е погасено чрез опрощаване, е станало лична собственост на съпруга-съделител. (По иск с правно основание чл. 21, ал. 1 СК 1985 /отм./ за признаване на правото на собственост на втори етаж от двуетажната трифамилна жилищна сграда на основание пълна трансформация на лично имущество и насрещен иск за собственост на основание наследствено правоприемство и приращение)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Относно приложението на чл. 8, ал. 1 ПВ и чл. 8, ал. 3 ПВ и по-конкретно кои лица са легитимирани да поискат вписване на саморъчно завещание и допустимо ли е вписване на препис-извлечение от саморъчно завещание, когато в завещателния акт за обективирани завети в полза на различни бенефициенти? (По жалба на нотариус , против определение на съдията по вписванията при Софийски районен съд за вписване на препис-извлечение от саморъчно завещание)
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!