съдия Камелия Ефремова

Avatar
144 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане

Определение №188/02.04.2020 по дело №1423/2019

С оглед вероятността въззивното решение да е частично недопустимо поради нарушаване на диспозитивното начало на гражданския процес, изразяващо се в уважаване на иска за неимуществени вреди в размер, по-голям от претендирания.
Определение за допускане

Определение №186/02.04.2020 по дело №1275/2019

Относно предпоставките за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд.
Определение

Определение №145/16.03.2020 по дело №1272/2019

Очевидната неправилност произтича от липсата на мотиви по заявените от страните оплаквания в частните им жалби, по техните доводи и възражения във връзка с разноските и от пълната невъзможност да бъде установено как съдът е определил същите.

Определение №75/12.02.2020 по дело №83/2020

Допустима и подходяща ли е обезпечителната мярка „спиране на изпълнението“ в полза на лице с право на иск по чл. 177 ЗЗД в хипотезата на насрочена публична продан на ипотекирани недвижими имоти, собственост на бъдещия ищец, при положение, че се засягат правата на трети лица-кредитори в изпълнителното производство?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО