съдия Камелия Ефремова

164 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №58/13.05.2021 по дело №376/2020

За тежестта за доказване при оспорване истинността на нотариално удостоверяване?
За задължението на въззивния съд да обсъди всички значими за делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и да изложи съображения кои от тях кредитира или не и защо?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №66/27.04.2021 по дело №496/2020

Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спиране и прекъсване на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?

Определение №145/17.03.2021 по дело №219/2021

Относно възможността списъкът по ч. 80 ГПК да е инкорпориран в депозирана от страната молба.

Определение №63/28.01.2021 по дело №2175/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения и доводи на страната, допустими и относими към предмета на спора, фактите, на които се основават и доказателствата за тях?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №139/28.01.2021 по дело №1780/2019

Длъжен ли е въззивният съд да мотивира решението си и да изложи съображения при значително увеличаване на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД, в сравнение с първоинстанционния съд, при съобразени от двете инстанции едни и същи обективни обстоятелства от значение за размера на обезщетението съгласно Постановление № 4 от 23.12.1968 г. на Пленума на Върховния съд?
Достатъчно ли е доказването на възможността за узнаване от увредения при проявена от него дължима грижа, че водачът на МПС, в което е пътувал, е непълнолетен, съответно неправоспособен, за да се приложи разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД, когато е установено, че ПТП е настъпило именно поради липсата на правоспособност, умения за шофиране и навици на този водач?