loader image
Страницата се зарежда...

съдия Светлана Калинова

299 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №60174/29.12.2021 по дело №4299/2021

Допустимо ли е съдът да се десезира и да откаже да разгледа предявен иск, производството по който не е прекратено, т.е. без да има прекратително определение, респ. определение за връщане на исковата молба?
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60171/20.12.2021 по дело №2334/2021

За доказателственото значение на записите в кадастралния регистър и за способите, чрез които може да бъде установена идентичността на имот, отразен в кадастрална карта, изработена по реда на ЗКИР?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60157/26.11.2021 по дело №2040/2021

1. За доказателствената сила на нотариалния акт, който е съставен по реда на чл. 587 ГПК (чл. 483 ГПК /отм./).
2. За значението на изявлението за позоваване на изтекла придобивна давност, както и по въпроса кога следва да се счита приложен дворищнорегулационен план, изменен по реда на чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗТСУ /отм./.

Определение №60406/23.11.2021 по дело №3261/2021

Допустимо ли е да се основава съдебно решение на факти, които не са въведени в процеса?

Определение №60407/23.11.2021 по дело №2686/2021

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички относими и допустими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани по делото доказателства?

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!