loader image
Страницата се зарежда...

съдия Светлана Калинова

323 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли в сумата, дължима в хипотезата на пропуснати ползи от нереализирана доставка, да бъде включен ДДС?
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

1. Какво е съдържането на понятието „справедливост“ и какви са критериите за определяне на конкретен размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 52 ЗЗД и длъжен ли е въззивният съд при определяне на конкретния размер на обезщетението да вземе предвид и обсъди всички факти и обстоятелства, установени от събраните по делото гласни и писмени доказателства, вкл. и изслушаните по делото експертизи, в хипотеза, при която не споделя крайния извод на първоинстанционния съд за размера на дължимото обезщетение?
2. Застрахователният договор, сключен от лечебното заведение в изпълнение на задължението му по чл. 189 ЗЗ, покрива ли и отговорността му по чл. 49 ЗЗД.
Определение за недопускане

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!