съдия Жанин Силдарева

Avatar
304 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 207 от 25.03.2010 г. по гр. д. № 752/2009 г.

В нарушение на съдопроизводствените правила и при неправилно прилагане нормата на чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ съдът е отказал събиране на гласни доказателства. Те са недопустими, когато са единствените, на които страната се позовава за да установи правото си на собственост в производство по иск по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ.
Решение

Решение № 246 от 19.03.2010 г. по гр.д. № 615/2009 г.

Относно придобиването на вещни права върху идеална част от апартамент на основание добросъвестно давностно владение.
Решение

Решение № 968 от 04.03.2010 г. по гр. д. № 3900/2008 г.

Относно допустимостта на предявения отрицателноустановителен иск за собственост. Дали е настъпило реституционното действие на решението за отмяна на отчуждаването за имот, постановено на основание чл. 4 ЗВСОНИ по ЗТСУ и др. и на това основание праводателят на касатора е придобил право на собственост върху него и валидно се е разпоредил с в полза на касатора чрез дарение?
Решение

Решение № 166 от 26.02.2010 г. по гр. д. № 5393/2008 г.

Относно представителната власт изпълнявалия длъжността началник отдел „Ч“ при прекратяване на трудови правоотношения.
Решение

Решение № 58 от 22.02.2010 г. по гр.д. № 272/2009 г.

Достатъчен ли е протокола на ТПС комисията за оземляване за установяване правото на собственост върху земите, с които е оземлен земеделски стопанин по ЗТПС с оглед реституцията им на осн. чл. 10, ал. 11 ЗСПЗЗ?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО