Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Жива Декова

съдия Жива Декова

Avatar
149 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №77/22.07.2020 по дело №4010/2019

Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл.52 ЗЗД.

Определение №629/16.07.2020 по дело №854/2020

Налице ли е противоправност на законодателна дейност на НС, изразяваща се в приемане на закон, който е обявен за противоконституционен с решение на КС, и на бездействие на НС за уреждане на възникналите правни последици от обявения за противоконституционен закон съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 4 ЗКС?

Определение №474/27.05.2020 по дело №203/2020

Съществено различна ли е трудова функция, чийто трудов разултат е предпоставен от извършването на вече изпълнявана трудова функция?

Определение №472/27.05.2020 по дело №105/2020

Следва ли Прокуратурата да отговаря по чл.2б ЗОДОВ в случай когато е налице спряно наказателното производство, чието развитие зависи от друг орган, а именно от извършените оперативно-издирвателни мероприятия, провеждани от МВР?

Определение №475/27.05.2020 по дело №96/2020

Относно съдържанието на понятието “справедливост”, изведено в принцип при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД.