съдия Илияна Папазова

220 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60185/03.11.2021 по дело №552/2021

За възможността на въззивния съд да основе решението си само на избрани от него доказателства, без да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и да изложи съображения защо една част не възприема.
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Определение №60731/26.10.2021 по дело №1945/2021

Налице ли била правна невъзможност за обособяване на реално определена част от недвижимия имот и съществувала ли е при сключване на сделката непреодолима правна пречка да бъде одобрен инвестиционен проект за обособяване на част от имота, предмет на сключения договор за учредяване на ипотека?

Определение №60696/14.10.2021 по дело №2000/2021

1. В какво се състои задължителната сила на влязлата в сила присъда за гражданския съд, разглеждащ гражданскоправните последици на деянието?
2. Когато наказателният съд – в мотивите на влязлата в сила присъда, с която е осъден за кражба ответника по иск с правно основание чл. 45 ЗЗД, се е произнесъл кой е собственик на откраднатата вещ, допустимо ли е въпросът за собствеността да се пререшава от гражданския съд?
Определение

Определение №60270/08.10.2021 по дело №1543/2021

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №60670/04.10.2021 по дело №1871/2021

Oтносно значението на представената длъжностна характеристика, за релевантността на установената употреба на алкохол през работно време.
За съдържанието на понятието „злоупотреба с доверието на работодателя“

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!