съдия Илияна Папазова

Avatar
167 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 110 от 07.06.2019 г. по гр. д. № 4085/2018 г.

Когато в процеса събраните доказателства и доводите на законния представител на децата навеждат на преки и много сериозни рискове за децата в дома на психиатрично болен възрастен при определяне на мерките за лични отношения между баба/дядо и малолетно внуче, съдът длъжен ли е да приложени засилено служебно начало и да изхожда винаги от интереса на детето, съобразно чл. 128, ал. 1, изр. 1 СК?
Решение на ВКС

Решение № 131 от 13.11.2018 г. по гр. д. № 4341/2017 г.

Относно начина на доказване на реално осъществено съкращаване в щата.
Решение на ВКС

Решение № 132 от 02.11.2018 г. по гр. д. № 46/2017 г.

Относно релевантните обстоятелства, които съдът следва да вземе пред вид при преценката си по чл. 189 КТ, при определяне на адекватното наказание за извършеното.
Решение

Решение № 106 от 10.07.2017 г. по гр. д. № 3955 / 2016 г.

Следва ли въззивната инстанция, когато препраща към чл. 272 ГПК, да обсъди направените във въззивната жалба доводи и да изложи мотиви за тях и да изложи собствени съображения защо възприема изводите на първата инстанция към които препраща, по който е констатирано противоречие на въззивния акт с практиката на ВКС?
Решение

Решение № 71 от 09.05.2017 г. по гр. д. № 60110 / 2016 г.

Длъжни ли са съдилищата да се произнасят – по всяко подадено до тях искане, твърдение, възражение за защита на лични и имуществени права до обема на поисканата защита и съдействие или могат да се произнесат и по такива, които не са изрично заявени?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО