съдия Иван Иванов

Avatar
2 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 33 от 19.04.1971 г. по гр. д. №11/1971 г.

Допустима ли е съдебна делба на вещно право на строеж в случаите, когато постройката не е извършена?
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 114 от 01.11.1963 г. по гр. д. № 95/1963 г.

Допустимо ли е съединяването на иска за собственост на движими вещи с иска за заплащане на тяхната равностойност?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО