съдия Геновева Николаева

60 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №60834/25.11.2021 по дело №2481/2021

Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 1-47 и чл. 52-чл. 56 ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017г. по адм. дело № 2385 от 2016г. на ВАС и на чл. 48 - чл.51 ПИКЕЕ с решение № 2315 от 21.02.2018г. по адм. дело № 3879/2017г. и при неуреден в Общите условия към договора ред за уведомяване на потребителите, ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа енергия и приложим ли е чл. 183 ЗЗД в тази хипотеза?
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Определение №60820/24.11.2021 по дело №2373/2021

За критериите за определяне на справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ и дължимата от съда тяхна съвкупна преценка.

Определение №60771/11.11.2021 по дело №1961/2021

Може ли въззивният съд да се произнася по ненаведени във въззивната жалба доводи и основания за неправилност на първоинстанционното решение?

Определение №60772/11.11.2021 по дело №2349/2021

Необсъждането на възражението за давност относно увеличението на иска и лихвите явява ли се основание за касационно обжалване на основание чл. 281, ал. 1, т. 3 ГПК?
Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Определение №60300/18.08.2021 по дело №2563/2021

Относно родовата компетентност по молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск.

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!