Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на...? Array
Добър ден! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

са решени в противоречие с практиката на ВС и ВКС – ППВС №17/1963 г., ППВС №4/1968 г., както и Решение №28 от 09.04.2014 г. по т. д. №1948/2013 г. на ВКС, II ТО, и Решение №4 от 08.03.2021 г. по т. д. №2940/2019 г. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

не обуславя допускане на касационно обжалване на въззивното определение, тъй като не покрива общия селективен критерий по чл. 280, ал. 1 ГПК. В изложението за допустимост на касационното обжалване касаторът развива единствено доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на въззивното определение - основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Изложените оплаквания са от значение за правилността на обжалвания акт и не подлежат на преценка в стадия за селектиране на частните касационни жалби. В този смисъл са и принципните разяснения, дадени в т. 1 Тълкувателно решение №1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС. Поради отсъствие на общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК не следва да се обсъжда специфичната за основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК допълнителна предпоставка, поддържана от касатора.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

не е с обуславящ решаващите изводи на въззивния съд характер. Видно от мотивите към обжалваното решение, неоснователността на исковата претенция в обжалваната част е обоснована поради недоказаност на фактическото твърдение на ищеца, че живее постоянно в Швейцария, а не поради отричане на правото на увреден от пътно-транспортно произшествие, причинено в България, собственик, който живее постоянно в чужбина и там е извършил ремонт на автомобила си, да бъде обезщетен по цените за ремонт в мястото на извършването му - в чужбина. Поради отсъствие на общата предпоставка за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК е безпредметно обсъждането налице ли е допълнителната предпоставка на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

са решени в противоречие с практиката на ВКС– Решение №70/20.05.2021 г. по т. д. №234/2020 г. на ВКС, II ТО, Решение №215 от 12.10.2015 г. по гр. д. №49/2015 г. на ВКС, III ГО, Решение №202 от 13.07.2012 г. по гр. д. №680/2011 г. на ВКС, I ГО, Решение №50116 от 18.10.2022 г. по т. д. №1247/2021 на ВКС, I ТО (по първия въпрос) и Решение №164 от 04.06.2014 г. по гр. д. №196/2014 г. на ВКС, III ГО, Решение №166 от 15.07.2013 г. по гр. д. №1295/2012 г. на ВКС, III ГО, Решение №283 от 14.11.2014 г. по гр. д. №1609/2014 г. на ВКС, IV ГО (по втория въпрос).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

несъмнено е обусловил правната воля на решаващия състав и затова покрива общия критерий по чл. 280, ал. 1 ГПК, но по него касационен контрол не може да се допусне, тъй като не е налице допълнителната предпоставка по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. При обосноваване на извода каква е стойността на доставената от ответника до процесния обект за исковия период питейна вода и ВиК услуги, съобразно описаните в процесната фактура, въззивният съд е обсъдил възраженията и доводите на ищеца и е извършил преценка на събраните по делото доказателства, относими към възникването на вземането на ответника.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички относими към предмета на спора доводи и възражения на страните, както и относимите към спора доказателства? Проявлението на симптоми, характерни за поведението на деца, засегнати от родителско отчуждение спрямо родителя, комуто не е предоставено упражняването на родителските права, представлява ли изменение на обстоятелствата по смисъла на чл. 59, ал. 9 СК и длъжен ли е съдът служебно да постанови мерки, насочени към преодоляването на това отчуждение?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

са решени в противоречие с практиката на ВКС– Решение №75 от 30.06.2020 г. по гр. д. №3594/2019 г. на ВКС, III ГО, Решение №167 от 10.12.2018 г. по гр. д. №8/2018 г. на ВКС, III ГО, Решение №211/23.07.2012 г. по гр. д. №177/2011 г. на ВКС, IV ГО, Решение №293 от 19.11.2013 г. по гр. д. №32672013 г. на ВКС, III ГО, Решение №342 от 04.01.2013 г. по гр. д. №1358/2011 г. на ВКС, IV ГО (по първия от въпросите), ТР №3/2016 г. от 22.04.2019 г. на ОСГТК – т. 2 (по втория от въпросите) и Решение №224 от 07.01.2019 г. по гр. д. №612/2018 г. на ВКС, III ГО (по последния въпрос).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е решен в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в Решение №88 от 03.06.2021 г. по гр. д. №2747/2020 г. на ВКС, III ГО, а вторият – в противоречие с Решение №532/24.06.2009 г. по гр. д. №1812/2008 г. на ВКС, I ГО, постановено по реда на чл. 218а, б. б ГПК /отм./.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

1. Кой е началният момент на срока на погасителната давност по иска за вреди от незаконно обвинение (чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ) и за отговора има ли значение обстоятелството, че след като по надлежния начин е установена незаконността на обвинението увреденото лице продължава да търпи болки и страдания? и 2. Длъжен ли е съдът преди да се произнесе по възражението за погасителна давност, да установи дали е възникнало и в какъв размер? Касаторът счита, че въпросите обуславят решението – общата предпоставка за допускане на касационния контрол по чл. 280, ал. 1 ГПК, и твърди, че са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. По същество се оплаква, че решение е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Геника Михайлова

123155 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право