съдия Галина Иванова

Avatar
33 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №453/30.06.2020 по дело №2605/2019

Относно задълженията на въззивния съд при преценка дали уговорка за заплащане на наказателна лихва, включена в договор за банков кредит, сключен с потребител, има неравноправен характер, да вземе предвид всички фактори, които влияят върху определянето на тази уговорка и за задължението на въззивния съд като обсъди всички доводи и възражения на страните, както и събраните доказателства за релевантните факти и да изложи мотиви по тях.

Определение №420/12.06.2020 по дело №2569/2019

Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от застрахователя, на основание чл. 226 КЗ /отм./ и определяне на това обезщетение съгласно критериите по чл. 52 от ЗЗД в хипотезата на спогодба между пострадалото лице и деликвента?

Определение №415/10.06.2020 по дело №2634/2019

За задължението на въззивния съд при въведено оплакване с въззивната жалба за наличие процесуално нарушение, изразяващо се в недопускане на допълнително съдебно-счетоводна експертиза.

Определение №360/26.05.2020 по дело №2546/2019

Относно критериите за определяне на справедливо обезщетение за неимуществени вреди.

Определение №359/26.05.2020 по дело №2530/2019

Следва ли при тълкуване на сключения между страните договор, изменен със споразумение, да се търси действителната, воля на страните, като наред с това се изследва целта на договора и конкретно как предметът на договора, включващ лимитите за извършените медицински дейности, се отнася към целта на договора – предоставяне на посочените в договора здравноосигурени лица болнична медицинска помощ по клинични пътеки?