съдия Гълъбина Генчева

235 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №33/26.02.2021 по дело №1878/2020

Дали квадратурата е решаващ индивидуализиращ белег на недвижимите имоти?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №16/03.02.2021 по дело №1637/2020

За проверка на допустимостта на въззивното решение и по-конкретно – да се провери дали има съответствие между търсената защита и постановения от съда диспозитив.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №14/28.01.2021 по дело №546/2020

За проверка на решаващия извод на въззивния съд, че гараж, разположен в съсобствено дворно място, пречи за използване на мястото и е основание за уважаване на иска по чл. 109 ЗС за събарянето му, когато пред вратата му има спряла кола или вратата му е отворена.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №15/28.01.2021 по дело №1218/2020

Налице ли е очевидна фактическа грешка в решението, ако е налице грешка в аритметическото пресмятане?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №141/04.01.2021 по дело №478/2020

Какви са задълженията на въззивния съд във връзка с обсъждане на доказателствата по делото?