съдия Гълъбина Генчева

Avatar
196 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №201/20.01.2020 по дело №2616/2018

Относно приложението на чл.40, ал.1 ЗС - как се определя размерът на идеалните части от дворното място, допуснати до делба като припадащи се идеални части към сградата, също допусната до делба?

Определение №586/23.12.2019 по дело №2446/2019

За правния интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №534/25.11.2019 по дело №2008/2019

Как следва да се определи дължимата сума по чл. 30, ал. 3 ЗС, когато единият съсобственик е сключил договор за добив на дървесина от съсобствен имот – чрез експертиза или чрез получената по договора цена?

Решение №148/21.10.2019 по дело №2160/2016

За спирането на погасителната давност за непредявената част от вземането при частичен иск.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №471/21.10.2019 по дело №1252/2019

За възможността извършените необходими разноски и подобренията в имота да се доказват с експертиза.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО