съдия Ценка Георгиева

Avatar
242 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 375 от 03.01.2012 г. по гр. д. № 288 / 2011 г.

Относно доказателствените средства,с които е възможно да бъде установена фигурата на косвеното представителство по чл. 292, ал. 2 изр.1 ЗЗД в хипотеза,когато автомобил-втора употреба е закупен от Германия, със средства на едно лице,това лице го управлява и използва,но е записан и се води на името на трето юридическо лице, както и за действителните отношения между страните по така сключената сделка.
Решение

Решение № 355 от 15.11.2012 г. по гр. д. № 387/2012 г.

Може ли да се намалява отговорността на работодателя по реда на чл. 201, ал. 2 КТ в хипотеза на причинени вреди в резултат на професионално заболяване ?
Решение

Решение № 352 от 26.11.2012 г. по гр. д. № 216/2012 г.

Относно предмета на доказване по направено възражение за прихващане от ответника.
Решение

Решение № 332 от 22.11.2012 г. по гр. д. № 88/2012 г.

Коя е дължимата престация когато липсват валидно учредени облигационни или административни отношения с административен орган – дали е тази, предвидена в закон или поднормативен акт, или е тази, която ищецът е приемал в нарушение на този закон ?
Решение

Решение № 333 от 23.11.2012 г. по гр. д. № 167/2012 г.

Относно възможността наемните правоотношения между едни и същи страни за една и съща вещ да продължат повече от 10 години,ако са породени от един наемен договор за неопределено време по чл. 236, ал. 1 ЗЗД и представляват ли анексите към договора, с които е продължаван срокът и променяна цената нови самостоятелни договори за наем, въззивното решение противоречи на р. по т.д. №838/09 г. на ВКС, първо т.о., по чл. 290 ГПК.