loader image
Страницата се зарежда...

съдия Ерик Василев

144 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли наложената обезпечителната мярка в обезпечителния процес да е съответна на обезпечителната нужда и да не засяга неоправдано правната сфера на длъжника или трети лица? (По молба за обезпечение на предявени искове от физическо лице против „Белвю Пропърти“ ООД и „Посеви Груп“ ЕООД, чрез „спиране на изпълнението“ срещу представяне на парична гаранция)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Нищожна ли е клауза за неустойка в договора за повишаване на квалификацията по чл. 234, ал. 1 КТ, предвидена за неизпълнение на поето от работника или служителя задължение да остане на работа при този работодател за определен срок, ако е договорена клауза за възстановяване на направените за сметка на работодателя разходи по обучението?
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Относно иска против Агенция по вписванията, на основание чл. 49 ЗЗД, вр. с чл. 45 ЗЗД и чл. 49 ПВ, за обезщетение на имуществени вреди поради невярно удостоверяване на Служба по вписванията, равняващо се на стойността на изгубените от ищеца вещни права на собственост, респ. ползване, върху жилище, от което е бил отстранен след проведената публична продан.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

„Очевидна неправилност“ на решението по смисъла на чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК поради нарушенаване на принципа на законност в гражданския процес (чл. 5 ГПК).
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!