loader image
Страницата се зарежда...

съдия Емил Томов

195 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички относими и допустими към предмета на спора доводи, твърдения и възражения на страните, както и всички събрани доказателства?
При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея поради записването и в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД? (По иск на „Енерго – Про Продажби“ АД срещу физическо лице за сума за начислена електроенергия, в резултат на извършена корекция на сметка на потребителя)

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За задължението на въззивния съд да се произнесе по спорния предмет на делото след като подложи на самостоятелна преценка доказателствата за правнорелевантните факти, обсъди защитните тези на страните, техните доводи и възражения при съблюдаване на очертаните предели на въззивното производство, в качеството си на решаващ съд.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

За значението на местожителството на родителя при определяне на мерките на лични отношения с детето.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!