съдия Емил Томов

Avatar
164 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №246/20.01.2020 по дело №4881/2018

За задължението на съда да обсъди и основе решението си на всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на иска факти, да обсъди доводите и възраженията на страните и за задължението на въззивния съд да изложи мотиви във връзка с формирането на решаващата си воля за изхода на делото.

Решение №218/03.12.2019 по дело №763/2019

Следва ли съгласно критериите за изменение на мерките по чл. 59, ал.9 СК да се обсъдят обстоятелства относно отчуждаването на детето и поведението на отглеждащия родител спрямо другия родител , за създаване на пречки от отглеждащия родител за осъществяване на лични отношения с другия родител?

Решение №176/30.10.2019 по дело №3993/2018

За критериите на които следва да отговори разширен режим на лични контакти с другия родител, който : 1. да вижда детето и през седмицата, като се съобрази режима на детето, училищни занимания и необходимостта от почивка; 2. да вижда детето ежеседмично, с оглед възможността родителят който упражнява родителските права да има възможност да организира пътуване, екскурзия, почивка с детето.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 380 от 16.05.2019 г. по гр. д. № 4437/2018 г.

Дължи ли се обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за периода след влизане в сила на решението на съда по трудовия спор за отмяна на заповедта за уволнение и възстановяването на ищеца на работа?
Решение

Решение № 81 от 13.08.2018 г. по гр. д. № 2973/2017 г.

При констатиране на пропуск или недостатък в доклада , следва ли въззивнния съд да даде указания за ангажиране на доказателства за факти , които не са включени в предмета на доказване с доклада, първоинстанционният съд не ги е посочил като нуждаещи се от доказване, а се приемат за недоказани факти от решаващо значение?
Следва ли съдът да разпредели доказателствената тежест при оспорвания, в случая направени по отношение и на доказателства, допустимо ангажирани за първи път пред въззивната инстанция:направено оспорване от ищеца на записванията във вх.регистър на ответника?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО