съдия Емил Томов

Avatar
166 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №497/28.05.2020 по дело №340/2020

За кого е налице правен интерес от водене на отрицателен установителен иск срещу енергоразпределенително дружество – само за настоящия собственик на имота , за който е начислена електроенергия или и за предишни такива , в рамките на периода, за който е начислена претендираната от ответника електроенергия?

Решение №15/04.02.2020 по дело №1510/2019

За съдържането на понятието „справедливост” и критериите , които определят понятието справедлив размер на обезщетението за неимуществени вреди и за задължителната преценка от въззивният съд да на всички обстоятелства , които обуславят неимуществените вреди и са от значение за прилагане на принципа.цц

Решение №246/20.01.2020 по дело №4881/2018

За задължението на съда да обсъди и основе решението си на всички доказателства, отнасящи се до правнозначимите за основателността на иска факти, да обсъди доводите и възраженията на страните и за задължението на въззивния съд да изложи мотиви във връзка с формирането на решаващата си воля за изхода на делото.

Решение №218/03.12.2019 по дело №763/2019

Следва ли съгласно критериите за изменение на мерките по чл. 59, ал.9 СК да се обсъдят обстоятелства относно отчуждаването на детето и поведението на отглеждащия родител спрямо другия родител , за създаване на пречки от отглеждащия родител за осъществяване на лични отношения с другия родител?

Решение №176/30.10.2019 по дело №3993/2018

За критериите на които следва да отговори разширен режим на лични контакти с другия родител, който : 1. да вижда детето и през седмицата, като се съобрази режима на детето, училищни занимания и необходимостта от почивка; 2. да вижда детето ежеседмично, с оглед възможността родителят който упражнява родителските права да има възможност да организира пътуване, екскурзия, почивка с детето.