съдия Емилия Донкова

Avatar
19 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №160/21.01.2020 по дело №1555/2019

Допустимо ли е по предявен отрицателен установителен иск ответникът да предяви насрещен отрицателен установителен иск и съответно преценка допустимостта на постановеното по насрещния отрицателен установителен иск въззивно решение?

Решение №149/2019/09.01.2020 по дело №1052/2019

Може ли фактическият състав на придобивната давност по отношение на процесната реална част от имота, да се приеме за осъществен в периода, когато имотът е бил извън регулация?

Решение №148/2019/02.01.2020 по дело №50007/2016

Предвид вероятността обжалваното въззивно решение да е недопустимо в описаната по-горе част, като постановено при съществуващо основание за спиране по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – наличие на висящо дело с обуславящо изхода на спора значение с предмет дължимостта на деветата вноска от продажната цена по договора за приватизационна продажба.

Решение №127/20.12.2019 по дело №495/2019

Може ли само въз основа на част от събраните доказателства да се приеме за оборена доказателствената сила на съставен по реда на чл. 587 ГПК нотариален акт относно констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост, без да се извърши преценка дали същата се опровергава от доказателствата в тяхната съвкупност и без да се обсъди тази част от тях, която я подкрепя?

Решение №128/17.12.2019 по дело №887/2019

Не следва ли при тълкуване на съдържанието на договор да бъде съобразена действителната, а не предполагаема воля на страните и негов предмет да бъдат само неясните уговорки и тези, които макар и разбираеми от външна страна са предмет на спор между страните?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО