loader image
Страницата се зарежда...

съдия Емилия Донкова

108 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли по иска с правно основание чл. 508, ал. 3 ГПК във вр. с чл. 49 ЗЗД и чл. 45 ЗЗД ищецът да докаже, че вследствие действията на третото лице действително е претърпял твърдените от него вреди в размера на вземането му, включително дали е налице обективна невъзможност да събере вземането си от длъжника, като използва и други изпълнителни способи? (По иск на „Адвокатско дружество Ташева и съдружници“ срещу „Алианц Банк България“ АД на основание чл. 49 ЗЗД вр. чл. 45 ЗЗД обезщетение за имуществени вреди от неизпълнение на задължения по чл. 507 ГПК и чл. 508 ГПК като трето задължено лице по запорно съобщение и неправомерно задържани от банката по сметката на „М-ТЕХ“ ЕООД суми)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Как следва да процедира съдът, сезиран с отрицателен установителен иск за собственост, когато правният интерес на ищеца от предявения иск произтича от претенцията му да е титуляр на правото, което отрича на ответника, ако ищецът не докаже фактите, на които основава твърдяното си право – да прекрати производството поради липса на правен интерес или да се произнесе с решение по съществото на спора? (По отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, предявен от община Пловдив срещу „КТ Интернешънъл“ ЕАД, за това, че ответникът не е собственик на поземлен имот)
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Определение

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Лятното ни предложение - Месечен абонамент на половин цена - ви очаква до 30.09.2022!
Побързайте! Колкото по-рано, толкова по-изгодно:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!