Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Добрила Василева

съдия Добрила Василева

247 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 345 от 13.11.2012 г. по гр. д. № 314/2012 г.

На кого следва да се възстанови собствеността на имота, получен при замяна по ЗТПС, при наличие на предпоставките на чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ ?
Решение

Решение № 344 от 01.10.2012 г. по гр. д. № 114/2012 г.

Дали е допустим иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ при отказ на поземлената комисия да зачете решение по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ и да възстанови признатата земя, тъй като тя е възстановена в стари реални граници на трети лица?
Решение

Решение № 336 от 17.01.2012 г. по гр. д. № 1121/2010 г.

Относно допустимите възражения по иск за ревандикация на възстановен по ЗСПЗЗ земеделски имот, от ответник, който упражнява фактическа власт на основание договор за наем и твърди, че е придобил имота по давност с начало на владението от влизане в сила на ЗСПЗЗ, но не заявява свои права към момента на обобществяването на земята.
Решение

Решение № 336 от 17.01.2012 г. по гр. д. № 1121 / 2010 г.

Относно допустимите възражения по иск за ревандикация на възстановен по ЗСПЗЗ земеделски имот, от ответник, който упражнява фактическа власт на основание договор за наем и твърди, че е придобил имота по давност с начало на владението от влизане в сила на ЗСПЗЗ, но не заявява свои права към момента на обобществяването на земята.
Решение

Решение № 334 от 23.01.2012 г. по гр. д. № 87/2010 г.

Относно приложението на давността като способ за придобиване право на собственост върху урегулиран поземлен имот в хипотезата на издаден на името на наследодателя нотариален акт за собственост по давност за имота, за който е отреден парцелът, предмет на делба.