съдия Драгомир Драгнев

158 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60248/11.11.2021 по дело №491/2021

Когато се установи, че за известен период от време приобретателите по алеаторен договор не са изпълнявали задълженията за гледане и издръжка, подлежи ли на разваляне този договор поради неизпълнение?
Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60247/11.11.2021 по дело №168/2021

Длъжен ли е съдът при констатиран синдром на родителско отчуждение, с оглед на служебното начало и задължението му за защита интереса на детето, да изследва и определи посредством изслушване на вещо лице – детски психолог, конкретни мерки за преодоляването му, като съобрази готовността на родителите да ги приложат и поведението им в хода на производството по делото?

Определение №60770/11.11.2021 по дело №1778/2021

Датата на сключването на договора за заем става ли част от съдържанието му/съответно е елемент от основанието на вземането на заемодателя/, когато предаването на сумата е уговорено „при подписване на договора“?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60212/07.10.2021 по дело №3155/2020

Съставлява ли предвидима пряка и непосредствена вреда увеличената стойност на имота, от който купувачът е съдебно отстранен?
Ограничена ли е отговорността на продавача от предвиденото в чл. 192, ал. 1, изр. 1 ЗЗД, когато продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, а преди сключването на договора купувачът не е извършил всяка възможна проверка, за да се убеди, че продавачът е собственик.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60214/07.10.2021 по дело №3782/2020

Когато първоинстанционният съд е счел за безспорни и ненуждаещи се от доказване някои факти и обстоятелства, може ли въззивният съд да приеме тези факти и обстоятелства за недоказани направо с решението си и да изненада страните, или следва да ги уведоми, за да ангажират съответни възражения и/или доказателства за защита на своите права с оглед изменения/разширения от въззивния състав предмет на доказване по делото?

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!