съдия Драгомир Драгнев

Avatar
108 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №294/14.07.2020 по дело №1685/2020

Относно преценката за наличието на средства за заплащане на държавна такса.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №92/26.06.2020 по дело №2617/2019

Относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на своето решение всички събрани по делото доказателства, като посочи на кои от тях дава вяра и на кои не и защо.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №93/26.06.2020 по дело №3772/2019

Може ли по висящото производство за законосъобразност на уволнението по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ съдът да разреши спора дали има подходяща длъжност за заемане от работника или служителя, или този спор преди прекратяване на трудовото правоотношение трябва да бъде разрешен от здравния орган по реда на чл.3 от Наредбата за трудоустрояване?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №91/26.06.2020 по дело №2040/2019

Дали за да се приспадне на основание чл.225, ал.4 от ЗСВ полученото при предходното освобождаване обезщетение, трябва длъжността на следователя да е заемана в системата на съдебната власт, или е достатъчно същата длъжност да е заемана в системата на МВР?

Определение №562/16.06.2020 по дело №594/2020

Притежаването на по-високо образование от участник в подбора по чл. 329 КТ, което няма конкретна връзка със заеманата длъжност и не може да се използва в изпълняваната работа, следва ли да се взема предвид при оценяването при извършването на подбора и може ли само наличието на такова образование да обоснове извод за по-висока квалификация, без съдът да е обсъдил относимостта му към квалификационните изисквания за заемане на длъжността и конкретните и трудови функции?
Вземете годишен абонамент с 20% отстъпка. Използвайте промо код BTW20 до 30.09.2020Абонамент