съдия Драгомир Драгнев

Avatar
86 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 147 от 21.06.2019 г. по гр. д. № 3400/2018 г.

Може ли ипотека, учредена от съсобственик върху целия имот без участието и съгласието на останалите съсобственици, да се редуцира до частта на съсобственика – ипотекарен длъжник, ако тази част е идеална, а не реална?
Решение на ВКС

Решение № 160 от 02.11.2018 г. по гр. д. № 5077/2017 г.

Относно тежестта на доказване на възражението на ответника, че сумата е дадена на друго основание, когато срещу него е предявен иск за връщане на заетата сума.
Решение

Решение № 147 от 05.10.2018 г. по гр. д. № 4347/2017 г.

Длъжен ли е съдът да обсъди всички възражения и доводи на страните?
Решение

Решение № 146 от 04.10.2018 г. по гр. д. № 4087/2017 г.

Дали е необходимо за уважаване на искането за отнемане на незаконно придобито имущество съгласно чл. 3, ал. 3 ЗОПДИППД /отм./ признаване по реда на чл. 463 НПК и сл. на постановена в страна-членка на ЕС присъда срещу проверявано лице – български гражданин, ответник по гражданското съдопроизводство по чл. 28 ЗОПДИППД /отм./ за извършено от него престъпление в чужбина, когато наложеното наказание е изтърпяно в чужбина или осъждането е условно?
Решение

Решение № 68 от 16.05.2018 г. по гр. д. № 3105/2017 г.

Има ли право да прекрати трудов договор на основание чл. 328, ал. 2 КТ вписан в търговския регистър управител на еднолично търговско дружество, чиито договор за управление не е безсрочен, а бизнеспланът, който се съдържа в отделен документ, е в процес на административно одобрение?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО