Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Десислава Попколева

съдия Десислава Попколева

съдия Десислава Попколева
10 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №383/13.10.2020 по дело №2647/2020

Какви са задълженията на въззивния съд в производството по частна жалба при допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения, длъжен ли е да се произнесе по всички направени в жалбата оплаквания и доводи, да прецени сам доказателствата, събрани от първата инстанция, съответно да установи фактите и да изложи собствено становище по предмета на производството?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №89/30.09.2020 по дело №3827/2019

1. За задължението на въззивния съд да обсъди всички обстоятелства по делото.
2. За действието на прекратителното условие или срок в договора за цесия и може ли условието или срокът да се определят от събитие, което представлява юридическо действие-извършване на продажба на недвижим имот?
3. За правните последици от несъобщаването на длъжника на модалитетите на цесията и за настъпването на съответните факти.
4. За правните последици от плащането /погасяването/ на цесионера преди настъпването на прекратителното условие или срок на цесията.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №119/03.08.2020 по дело №2715/2019

Представляват ли факти, удостоверяващи наличието на задължения за отчетническо боравене с имущество и фактически изпълнявана материално-отчетническа дейност по трудово правоотношение, първични счетоводни документи, с които е доказан фактът на получаване на С. от работника или служителя, и представлява ли този факт задължение за същия, за тяхното съхраняване, опазване и отчитане?

Определение №545/20.07.2020 по дело №985/2020

Допустимо ли е да се приеме, че е налице компенсация на вредите, претърпени в резултат на проведена при грешна диагноза хирургическа интервенция, с ползата от възможен/вероятен благоприятен резултат от проведеното оперативно лечение?

Определение №177/30.06.2020 по дело №526/2019

За характера на срока по чл.27 ЗОДНПИ /отм./