Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2019

Възможно ли е да се погасят по давност (обща – чл. 110 ЗЗД, специална по ЗЗД или особена по чл. 358 КТ или по чл. 125 ЗДСл) неупражнените права на допълнителен платен годишен отпуск за положен извънреден труд по чл. 229, ал. 9 (8) от ЗМВР от 1997 година /отм./ и по чл. 212, ал. 1, т. 3 ЗМВР от 2006 година /отм./ възникнали за периода от 2003 година до 2014 година, включително; за това с оглед вида, естеството и правната регламентация на правото на допълнителен платен годишен отпуск за положен извънреден труд по чл. 229, ал. 9 (8) от ЗМВР от 1997 година /отм./ и по чл. 212, ал. 1, т. 3 ЗМВР от 2006 година /отм./ възможно ли е изобщо да се погаси по давност; за това въведената от законодателя две годишна давност за погасяване на правото на ползване на платения годишен отпуск по чл. 176а КТ и чл. 59а ЗДСл, в сила от 01.03.2011 година, приложима ли е и за допълнителния платен годишен отпуск за положен извънреден труд по чл. 229, ал. 9 (8) от ЗМВР от 1997 година /отм./ и по чл. 212, ал. 1, т. 3 ЗМВР от 2006 година /отм./, възникнал в периода след 01.03.2011 година?