loader image
Страницата се зарежда...

съдия Димитър Димитров

Avatar photo
172 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Kога възникват вредите за банката в случаите, в които трето лице е усвоило сума от сметка на нейни вложители-от момента на присвояването на сумата или от момента, в който неправомерно усвоените суми са възстановени от банката по банковите сметки на вложителите? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) Kой е началния момент, в който за банката е възникнало правото на иск по чл. 49 от ЗЗД и е започнала да тече погасителната давност – от момента на присвояване на сумите или от момента на присвояването на сумата или от момента, в който неправомерно усвоените суми са възстановени от банката по банковите сметки на вложителит? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК) Kой е началния момент, в който деецът се счита за открит при присвояване на суми от банкови влогове, което е и престъпление по НК – от момента на изготвянето на проект за констативен протокол или от момента на привличането на съответното лице като обвиняем и за това при постановяване на решението си по спора длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички съществени доводи и възражения на страните и събраните във връзка с тях доказателства? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК) (По искове, предявени от „Юробанк България“ АД против „Български пощи“ ЕАД с правно основание чл. 49 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за имуществени вреди от виновните и противоправни действия на служителите на „Български пощи“ ЕАД, изразяващи се в това, че като са получавали суми по договори за депозит или за влог са вземали парите от клиентите като за внесените суми са им издавали документи, но не са ги отчели на пощите, а те на банката или неправомерно са теглили суми от депозитни или влогови сметки на клиенти на банката или са ги закривали)
Решение по чл. 290 ГПК

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Следва ли при тълкуването на съдържанието на един договор да бъде съобразена действителната, а не предполагаемата воля на страните и следва ли договорните разпоредби да се тълкуват във връзка една с друга, както и в смисъла, който произтича от целия договор? (По иск на основание чл. 430, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗД, за солидарно заплащане на „ОТП Факторинг България“ ЕАД сумата, представляваща главница по договор за кредит)
Специалното ни предложение - Абонамент "Черен петък" - Ви очаква през следващите 7 дни!
Само за нови потребители! Побързайте и поръчайте преди:
+

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!