Съдии Актове, докладвани от съдия Бонка Дечева

съдия Бонка Дечева

Avatar
212 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №413/09.11.2020 по дело №2029/2020

За задълженията на въззивната инстанция да обсъди всички доказателства, а не избирателно, само тези, които обслужват определена теза, да се произнесе в рамките на въззивната жалба по същество, като обсъди доказателствата и формира самостоятелни изводи от тях, да обсъди всички доводи и възражения на страните във въззивното производство.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №91/22.10.2020 по дело №4284/2019

За пределите на силата на пресъдено нещо на решението по допускане на съдебна делба, когато с него не е било уважено възражение за придобивна давност. Въпросът е поставен във връзка с произнасяне по претенцията за стойността на подобрения, заявена във втората фаза от същият съделител, чието възражение за придобивна давност не е уважено и е относим към предмета на спора.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №98/20.10.2020 по дело №663/2020

Относно предметът на решението по допускане на делбата и необходимостта по иск за делба да се установи съсобственост върху делбения имот между съделителите.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №97/19.10.2020 по дело №325/2020

Когато близки роднини и сънаследници / съсобственици/ живеят в жилищна сграда, в която има няколко жилищни обекта и всеки от тях е установил самостоятелна фактическа власт върху отделен обект със знанието и без противопоставянето на другите съсобственици, която упражнява в продължение на повече от десет години, трябва ли да извършват някакви други действия по отблъскване владението на другите съсобственици?

Определение №385/15.10.2020 по дело №1409/2020

Към кой момент се преценява влагането на дарени средства, за необходимостта средствата с извънбрачен произход да са еквивалентни на придобивната стойност на имуществото, по отношение на което се твърди трансформация, за тежестта за доказване при оборване на презумпцията за съвместен принос и за възможността страна по сделка да опровергава съдържанието на подписан от нея нотариален акт?