съдия Бонка Дечева

225 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №179/27.04.2021 по дело №77/2021

1. При наличие на констативен нот. акт за придобиване по регулация части от недвижими имоти по реда на ЗПИНМ /отм./, установяващ заплащане на паричното обезщетение за придаваемите по дворищнорегулационен план место, установява ли се по безспорен начин придобиването на придаваемите по регулация места? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
2. Кой е легитимиран да иска издаване на констативен нотариален акт за установяване право на собственост, придобито на основание дворищен-регулационен план? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Определение №176/26.04.2021 по дело №514/2021

Дали е релевантен към определяне на обезщетението за лишаване от ползване факта, че навършилото пълнолетие дете на съсобствениците – бивши съпрузи живее в съсобствения имот, за който неползващият жилището бивш съпруг притендира обезщетение съобразно квотата си?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №38/09.04.2021 по дело №2425/2020

Когато един от наследниците упражнява фактическа власт върху сънаследствения имот, той винаги ли е владелец на своите части и държател на частите на останалите сънаследници, и в какви хипотези един от сънаследниците може да установи фактическа власт с намерение да свои и частите на останалите наследници?

Определение №144/07.04.2021 по дело №4023/2020

Длъжен ли е съдът да се произнесе по последицата на чл. 537, ал. 2 ГПК в съответствие с постановеното с него решение по съществото на спора за собственост?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №21/26.02.2021 по дело №2029/2020

За задълженията на въззивната инстанция да обсъди всички доказателства, а не избирателно, само тези, които обслужват определена теза, да се произнесе в рамките на въззивната жалба по същество, като обсъди доказателствата и формира самостоятелни изводи от тях, да обсъди всички доводи и възражения на страните във въззивното производство.