loader image
Страницата се зарежда...

съдия Десислава Добрева

Avatar photo
88 АКТА 0 КОМЕНТАРА

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Относно задълженията на въззивната инстанция, регламентирани с разпоредбите на чл. 12 ГПК, чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК да постанови решението си като го основе на установените по делото с надлежни доказателствени средства факти и след като обсъди тези факти в тяхната съвкупност и ги прецени по свое вътрешно убеждение, като тази му оценка намери отражение в мотивите на съдебния акт. (По искове на осн. чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за осъждане на „ЗАД ОЗК - Застраховане“ АД да заплати сума в размер на 10 000 лв. – обезщетение за неимуществени вреди, причинени в резултат на ПТП - тъй като действията на водача на превозно средство на обществения транспорт, изразяващи се в рязко задействане на спирачките, при което ищцата като пътник на същото превозно средство е била увредена)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Следва ли при тълкуване на сключения между страните договор, изменен със споразумение, да се търси действителната воля на страните, като наред с това се изследва целта на договора и конкретно как предметът на договора, включващ лимитите за извършените медицински дейности, се отнася към целта на договора – предоставяне на посочените в договора здравноосигурени лица болнична медицинска помощ по клинични пътеки? (По иск на „МБАЛ „Пулс“ АД срещу Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ за заплащане на дължима и незаплатена стойност по Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки за извършена и отчетена медицинска дейност)
Решение по чл. 290 ГПК

*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Попада ли в хипотезата на чл. 628а ТЗ вземане за законна лихва, заявено с молбата по чл. 625 ТЗ като дължимо за период преди подаването ѝ с конкретно посочен начален момент? (По искове с правно основание чл. 694 ТЗ, вр. с чл. 86 ЗЗД от „ЕС ДЖИ И КЪНСЪЛТИНГ“ ЕООД срещу „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД /н./ за установяване съществуването на вземане в общ размер на 1 717 576, 89 лв., представляващо законна лихва за забава)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!