Начало Съдии Актове, докладвани от съдия Дамян Дамянов

съдия Дамян Дамянов

Avatar
3 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Пленум на ВС

Постановление № 2/82 от 04.05.1982 г.

По някои въпроси на съдебната делба.
Пленум на ВС

Постановление № 6/74 от 27.12.1974 г.

По някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 32/1969 от 02.06.1969 г.

1. По дела за непозволено увреждане, образувани по искове за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от жени, спрямо които има отказ да се сключи брак, необходимо ли е мъжът и жената да са живели на съпружески начала или това обстоятелство не е елемент от фактическия състав на този деликт.
2. Обезщетението за встъпване в брак предпоставка ли е за търсене на обезщетение за неимуществени вреди при този граждански деликт.
3. Измамата е ли съществен елемент от състава на този деликт или за гражданска отговорност е достатъчен отказ да се сключи брак, въпреки че първоначално мъжът е имал намерение да сключи такъв.
4. Има ли съществено значение лишаването от моминство или субект на такова увреждане може да бъде и жена, лишена от моминство.
5. Кой отказ на мъжа да сключи брак е основателен и кой не е такъв, след като е дадено обезщетението.