съдия Бранислава Павлова

Avatar
228 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 305 от 14.06.2019 г. по гр. д. № 418/2019 г.

Представлява съгласие по смисъла на чл. 13, ал. 7 СК 1968 /отм./ участието на съпруга на дарителката в сделката и подписването на нотариалния акт за прехвърляне на имот – съпружеска имуществена общност , ако съпругът е подписал нотариалния акт в качеството на законен представител на надарения?
Решение на ВКС

Решение № 110 от 08.02.2019 г. по гр. д. № 5013/2017 г.

За правното действие на решението по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и моментът към който то установява собствеността на подлежащите на възстановяване земеделски земи и дали е допустимо да тече придобивна давност по отношение на земеделски земи, за които не е приключила процедурата по възстановяването на собствеността.

Решение № 138 от 09.01.2019 г. по гр. д. № 36/2018 г.

Дали при извършването на делбата по реда на чл. 353 ГПК имотите следва да бъдат индивидуализирани с посочване на размера на припадащите им се идеални части от общите части на сградата и дворното място, когато затова са събрани доказателства във втората фаза на делбеното производство?

Определение № 507 от 09.11.2018 г. по гр. д. № 1517/2018 г.

При упражняване на фактическа власт заедно със съсобственик – сънаследник владелецът, който не е сънаследник следва ли да демонстрира по отношение на другите наследници намерението за своене на имота?
Определение

Определение № 471 от 16.10.2018 г. по гр. д. № 1295/2018 г.

За оплакванията относно непълнота на доклада за разпределяне на доказателствената тежест между страните във връзка с подлежащите на доказване конкретни факти.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО