съдия Албена Бонева

Avatar
213 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №236/20.01.2020 по дело №4551/2015

За сроковете, в които ответникът може да подаде отговор на исковата молба и да въведе възражения, включително за изтекла погасителна давност в следните хипотези: при изменение в размера на иска, при изпращане на делото по компетентност на друг съд, при първоначална размяната на книжата и развито производство по общия ред на ГПК, по-късно продължило по реда за разглеждане на търговските спорове и допустимо ли е служебно съдът да възстановява срока за отговор на ответника, без искане от негова страна, както и за обстоятелствата, при които е допустимо възстановяване на срока за отговор.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №904/06.12.2019 по дело №4394/2019

От значение ли е при постановяване на решението по чл. 127, ал. 2 СК отношението на бащата към майката и начина, по който я е лишил от възможността да се грижи за децата си?
Определение по чл. 274, ал. 3 ГПК

Определение №509/27.11.2019 по дело №4011/2019

За правния интерес на трето по сделката лице да иска по съдебен път да установи недействителността й, когато това трето лице е нотариусът, изповядал същата.
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение №5/2017 от 21.11.2019 по тълк. д. №5/2017

При връщане на дадено при начална липса на основание в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД, от кой момент се дължи обезщетението за забава?

Решение №237/24.10.2019 по дело №2065/2016

За обхвата на силата на присъдено нещо на решение по частичен иск и при уважаване на частичен иск, за непредявената част, формира ли се сила на присъдено нещо относно страните и правопораждащите юридически факти, без тези, имащи отношение към размера на задължението, над вече присъдения?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО