съдия Борис Илиев

169 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №60168/17.06.2021 по дело №1486/2020

За задължението на въззивния съд да отстрани допуснато от първата инстанция нарушение, състоящо се в невъзприемане на експертно заключение относно наличие на синдром на родителско отчуждение без служебно да назначи нова експертиза и съставлява ли неизпълнението на това задължение на въззивната инстанция съществено процесуално нарушение.

Определение №356/29.04.2021 по дело №638/2021

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл.183 ЗЗД?
Определение за недопускане

Определение №319/21.04.2021 по дело №403/2021

1 4 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 319 гр.София, 21.04.2021 г. Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев Димитър Димитров като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 403/ 2021 г. за...
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №94/20.04.2021 по дело №2752/2020

Обусловено ли е възникването правото на адвоката да получи възнаграждение от полагане на труд в изпълнение на възложеното му от доверителя; и дължи ли се адвокатско възнаграждение при сключен договор за предоставяне на адвокатски услуги при поискване, когато такива услуги не са предоставени?

Определение №284/13.04.2021 по дело №165/2021

При установено софтуерно въздействие върху средството за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?