съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков
425 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 551 от 15.07.2010 г. по гр. д. № 64/2009 г.

Относно допустимите средства за доказване на употребата на алкохол и по материалноправния въпрос за значението на употребата на алкохол за безопасността на условията на труд и за способността да се изпълняват трудовите задължения, които въпроси се разрешават противоречиво от съдилищата.
Решение

Решение № 552 от 15.07.2010 г. по гр.д. № 171/2009 г.

Предмет на делото по предявен павлов иск ли е договорът, от който произтича вземането на кредитора-ищец?
Решение ВКС противоречива практика

Решение № 553 от 15.07.2010 г. по гр.д. № 206/2009 г.

Дължимостта на обезщетение при отстраняване от работа със заповед за уволнение, когато уволнението е незаконосъобразно и за дължимостта на обезщетение поради задържане на трудовата книжка, когато работодательят не е изпълнил задълженията си по чл. 6, ал. 3 НТКТС?
Решение

Решение № 554 от 15.07.2010 г. по гр. д. № 1774/2009 г.

За възможността и начина на разпределяне на ползването на семейното жилище.
Решение

Решение № 480 от 06.07.2010 г. по гр. д. № 4313/2008 г.

За необходимостта мерките относно личните отношения на детето с родителя, който не упражнява родителските права да бъдат съобразени с обстоятелството, че те живеят в различни държави.