съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков
425 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №265/05.12.2019 по дело №1661/2019

Противоправни ли са действията по организиране на протест в нарушение на правилата за провеждането му (чл. 8 ЗСММ и чл. 9 ЗСММ /Закона за събранията митингите и манифестациите/) и накърняване правото на свобода на вероизповеданията, недопускане на дискриминация и гарантирани от чл. 4 КРБ, чл. 6 КРБ и чл. 39 КРБ права и свободи?

Решение №223/18.11.2019 по дело №1501/2019

За значението на критериите за подбор по чл. 329 КТ, както и подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя за относителната тежест на различните критерии за подбор в общата оценка на работника.

Решение №224/14.11.2019 по дело №2004/2019

За необходимото съдържание на исканията за мнение от Трудово-експертната лекарска комисия и на предварително разрешение от Инспекцията по труда, както и на експертното решение с мнението на Трудово-експертната лекарска комисия по чл. 333, ал. 2 КТ и на предварително разрешение на Инспекцията по труда по чл. 333, ал. 1 КТ.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №350/30.09.2019 по дело №2665/2019

Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено място?
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение № 574 от 04.07.2019 г. по гр. д. № 2046/2019 г.

От кога започва да тече срокът за въззивно обжалване на съдебното решение, от първото му връчване на страната или от последващото връчване на упълномощения адвокат или назначения служебен защитник обуславя допустимостта на решението?
Дължи ли се обезщетение за вреди при наличието на неизправност на двете страни по договора в различни моменти?