съдия Борислав Белазелков

съдия Борислав Белазелков
421 АКТА 0 КОМЕНТАРА
image_pdfimage_print

Определение №894/05.12.2019 по дело №3243/2019

За определянето на размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди според законовия критерий за справедливост по чл. 52 ЗЗД.

Решение №265/05.12.2019 по дело №1661/2019

Противоправни ли са действията по организиране на протест в нарушение на правилата за провеждането му (чл. 8 ЗСММ и чл. 9 ЗСММ /Закона за събранията митингите и манифестациите/) и накърняване правото на свобода на вероизповеданията, недопускане на дискриминация и гарантирани от чл. 4 КРБ, чл. 6 КРБ и чл. 39 КРБ права и свободи?

Решение №223/18.11.2019 по дело №1501/2019

За значението на критериите за подбор по чл. 329 КТ, както и подлежи ли на съдебен контрол преценката на работодателя за относителната тежест на различните критерии за подбор в общата оценка на работника.

Решение №224/14.11.2019 по дело №2004/2019

За необходимото съдържание на исканията за мнение от Трудово-експертната лекарска комисия и на предварително разрешение от Инспекцията по труда, както и на експертното решение с мнението на Трудово-експертната лекарска комисия по чл. 333, ал. 2 КТ и на предварително разрешение на Инспекцията по труда по чл. 333, ал. 1 КТ.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №350/30.09.2019 по дело №2665/2019

Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено място?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО