Съдии Актове, докладвани от съдия Александър Цонев

съдия Александър Цонев

Avatar
46 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №684/13.10.2020 по дело №1555/2020

Дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №112/13.10.2020 по дело №4527/2019

Дали въззивният съд е длъжен да обсъди всички относими доказателства и становища на страните, във връзка с недопуснатите доказателства от съда за упражнено физическо насилие над детето?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №114/13.10.2020 по дело №889/2020

Може ли съдът да прекрати осиновяването поради следните основания: 1/между осиновителката и осиновената изобщо никога не е била формирана връзка и „такава въобще не е възниквала между тях”; 2/ осиновителя не одобрява поведението на осиновения; 3/ осиновителката е във влошено здравословно състояние, във възраст, изискваща спокойствие и хармония в дома, несъвместими с тийнейджърски прояви на агресия и неконтролируемост”; 4/„за ищцата липсва желание и воля занапред да съхрани и развие семейните отношения с детето”, както и поради 5/„невъзможността на ищцата да предприеме адекватни самостоятелни действия за възстановяване на доверителни отношения без нужната професионална помощ, към каквато не се е обърнала поради изграденото вече трайно субективно отношение за прекратяване на осиновяването като единствен изход от ситуацията“; 6/ „осиновената няма да формира напредък, живеейки в семейна среда”? 7/Когато въззивният съд допуска прекратяване на осиновяване поради липса на връзка между осиновител и осиновен, следва ли да обсъди възраженията и доказателствата на ответника за наличието на формирана връзка?8/Длъжен ли е съдът да посочи кои факти представляват тежко нарушение на синовно задължение и кои обстоятелства възприема като други, довели до дълбоко и непоправимо разстройство в отношенията?

Определение №650/31.07.2020 по дело №4591/2019

Дали е налице накърняване на доброто име, когато лицето, което е обект на публикацията не е посочено с имената или други индивидуализиращи белези, а само с най- общи такива- професия, семейно положение, етнос и образование, както и дали фактът, че не са споменати имена в публикацията има значение за определяне размера на обезщетението?

Определение №649/31.07.2020 по дело №1248/2020

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства, доводи и възражения на страните?