съдия Зоя Атанасова

Avatar
111 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №291/28.01.2020 по дело №865/2019

Относно преценка интереса на детето с оглед определените мерки от въззивния съд за лични отношения с бабата и дядото.

Решение № 101 от 08.10.2019 г. по гр. д. № 2260/2018 г.

Как следва да се прилага разпоредбата на чл.51 ЗН от съда, разглеждащ дело срещу наследник на починал в хода на производството ответник-длъжник, когато няма данни дали наследникът е приел или се е отказал от наследството?

Определение №699/18.09.2019 по дело №641/2019

Длъжен ли е съдът да изследва действителната воля на страните по договора, съобразно чл. 20 от ЗЗД и може ли да тълкува предварителния договор без да съобразява с изискванията за добросъвестност?

Решение № 254 от 20.05.2019 г. по гр. д. № 4863/2017 г.

За задължението на въззивния съд да разгледа и обсъди всички доводи и възражения на страните в рамките на оспорената част на решението и да отговори на оплакванията във въззивната жалба, включително и когато приеме, че някое възражение не е основателно следва ли да го обсъди в мотивите си.
Ккогато във въззивната жалба са въведени оплаквания за допуснати от първата инстанция нарушения във връзка с доклада – нарушение на чл. 146, ал. 1, т. 5 ГПК и чл. 145, ал. 2 ГПК, дължи ли въззивният съд даване на указания до страните за възможността да предприемат процесуални действия, които са пропуснали да извършат в първата инстанция, поради отсъствие, непълнота или неточност на доклада и дадените указания?

Решение № 180 от 12.02.2019 г. по гр. д. № 3502/2017 г.

Относно предпоставките за отговорността на водач на МПС за наложената му лично на него глоба – в случая при открити нелегални емигранти в превозното средство, управлявано от него пред работодателя, когато работодателят е погасил задължението му.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО