съдия Любка Андонова

Avatar
103 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение №311/27.01.2020 по дело №3463/2018

Дължи ли въззивният съд указания за подлежащите на доказване факти при промяна на правната квалификация на иска?
Следва ли съдът да обсъди и съобрази в решението направено от страната признание на иска?

Решение №276/17.01.2020 по дело №4663/2018

За разпределението на доказателствената тежест в производството по иск с правно основание чл.55 ал.1 ГПК.

Решение №274/17.01.2020 по дело №4473/2018

Следва ли съдът при определяне на обезщетението за неимуществени вреди да обсъди всички обективно съществуващи обстоятелства за конкретния случай, в т.ч. пълния обем на претърпените физически и морални болки и страдания, продължителността на възстановителния процес, както и прогнозите за пълното физическо и емоционално възстановяване на пострадалия?

Решение №312/07.01.2020 по дело №1083/2019

По приложението на чл. 266, ал. 2, т. 2 ГПК вр. чл.313 ГПК относно момента на настъпване на преклузия за посочване, представяне и събиране на доказателства в бързите производства по трудови спорове.
Определение за допускане до касационно обжалване

Определение №944/31.12.2019 по дело №2694/2019

Длъжен ли е съдът, при предявен иск по чл.200 ал.1 КТ, да се произнесе по наведено в отговора на исковата молба възражение по чл.201 ал.1 КТ за умишлено причиняване на увреждането /самоубийство/.В този случай работодателят носи ли отговорност за обезвреда на основание чл.200 ал.1 КТ, респ.длъжен ли е съдът да изследва наличието и степента на допринасяне от страна на пострадалия?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО