съдия Любка Андонова

Avatar
119 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №91/15.09.2020 по дело №4040/2019

За действието (обвързващата сила) на сделката на разпореждане, съответно на предварителния договор, сключен от един от съпрузите, без участието на другия, с недвижим имот, притежаван в режим на съпружеска имуществена общност (СИО).
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №110/23.07.2020 по дело №3144/2019

Kакво е съотношението между исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1 KT и чл. 344, ал. 1, т. 4 КТ, при упражнени от страните насрещни волеизявления за прекратяване на трудовото правоотношение на конкуриращи се правни основания, както и в частта относно разноските?
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №111/23.07.2020 по дело №2694/2019

Длъжен ли е съдът, при предявен иск по чл. 200, ал. 1 КТ, да се произнесе по наведено в отговора на исковата молба възражение по чл. 201, ал. 1 КТ за умишлено причиняване на увреждането /самоубийство/. В този случай работодателят носи ли отговорност за обезвреда на основание чл. 200, ал. 1 КТ, респ. длъжен ли е съдът да изследва наличието и степента на допринасяне от страна на пострадалия?

Определение №535/16.07.2020 по дело №1156/2020

За начина, по който се индивидуалиризат трудовите функции на служителя, за изпълнението, на които служителят се е задължил.
Решение ои чл. 290 ГПК

Решение №79/25.06.2020 по дело №3151/2019

За началния момент на дължимата лихва при непозволено увреждане, с оглед приетото с ППВС № 2/81 г разрешение, относно давността при вземанията за непозволено увреждане.
Вземете годишен абонамент с 20% отстъпка. Използвайте промо код BTW20 до 30.09.2020Абонамент