съдия Асен Манов

Avatar
1 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Асен Манов е роден на 2 май 1922 г. във Видин. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1944 г. Работи като помощник-съдия в Софийския градски съд (1948-1950), зам.-околийски съдия в Търговище (1950-1953), юрисконсулт на Министерство на финансите (1953-1968), консултант и член-съдия на Върховния съд (1968-1990), председател на отделение във Върховния съд (1990-1991), заместник-председател на Върховния съд (1991), избран за съдия в Конституционния съд от Върховния съд (1991), председател на Конституционния съд (1991-1997).
Решение на общо събрание

Тълкувателно решение № 37 от 13.11.1984 г.

Дали и кога при договорно правоприемство приобретателят на движима вещ или недвижим имот придобива права да претендира отговорност за недостатъци и за гаранции по отношение на обвързания за тях субект към неговия праводарител, когато те са създадени с правна норма?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО