съдия Алексей Иванов

Avatar
3 АКТА 0 КОМЕНТАРА
Решение

Решение № 865 от 23.12.2010 г. по гр. д. № 1831/2009 г.

Може ли изправната страна да иска задатъка в двоен размер, ако договорът, по който той е даден, не е развален и каква част?
Решение

Решение № 838 от 17.12.2010 г. по гр. д. № 1739/2009 г.

Може ли работодателят да упражни правото на уволнение по чл. 328, т. 10 КТ, след като уволненият служител вече е бил пенсионер преди възникване на трудовото правоотношение между страните?

Решение №837/13.12.2010 по дело №1727/2009

Относно елементите от фактическия състав на договора за заем, чия е тежестта на доказването им и кога то е пълно и главно?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО