съдия Анжелина Христова

съдия Анжелина Христова
1 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Решение № 62 от 31.07.2019 г. по т. д. № 1824/2018 г.

Предявяването на иска като частичен и последвалото негово увеличаване по реда на чл. 214, ал. 1 ГПК има ли за последица спирането на погасителната давност по отношение на непредявената част от вземането?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО