БПП

132 АКТА 1 КОМЕНТАРА
Определение за недопускане

Определение №696/16.10.2020 по дело №1514/2020

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 696 гр.София, 16.10.2020 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и двадесета...
Определение за недопускане

Определение №695/16.10.2020 по дело №1138/2020

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 695 София, 16.10.2020 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и двадесета...
Определение за недопускане

Определение №680/13.10.2020 по дело №883/2020

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 680 гр.София, 13.10.2020 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осми октомври две хиляди и двадесета...
Определение за недопускане

Определение №679/13.10.2020 по дело №959/2020

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 679 гр.София, 13.10.2020 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осми октомври две хиляди и двадесета...
Определение за недопускане

Определение №681/13.10.2020 по дело №926/2020

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 681 гр.София, 13.10.2020 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осми октомври две хиляди и двадесета...