Съдии Актове, докладвани от БПП

БПП

Avatar
135 АКТА 0 КОМЕНТАРА

Определение №331/08.05.2020 по дело №4170/2019

Анотация 10 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 331 София, 08.05.2020 г. Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и двадесетата година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева...

Определение №59/08.05.2020 по дело №368/2020

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №59 гр. София, 08.05.2020 г. Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА ГЕРГАНА НИКОВА като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова ч. гр. д. № 368 по описа за 2020 г., за да...

Определение №394/08.05.2020 по дело №1094/2020

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 394 гр. София, 08.05.2020г. Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети април, две хиляди и двадесета година, в състав: Председател: EМИЛ ТОМОВ Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА като разгледа докладваното от съдия Николаева гр....

Определение №330/08.05.2020 по дело №4149/2019

Анотация 7 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 330 София, 08.05.2020 г. Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и двадесетата година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА ЧЛЕНОВЕ: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. №...

Определение №279/04.05.2020 по дело №2123/2019

Анотация О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 279 София, 04.05.2020 г. Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на петнадесети април две хиляди и двадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ ПЕТЯ ХОРОЗОВА изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова т.дело №...