image_pdfimage_print

Определение № 94 от 01.02.2019 г. по т. д. № 2696/2018 г.

Допустимо ли е налагане на привременна /обезпечителна/ мярка на основание чл. 57ж, ал. 1, т. 2 ЗПД, която не е предвидена като такава в закона, а представлява самостоятелен иск, визиран в чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗПД, подлежащ на самостоятелно доказване, а именно: „включително изземване на средствата за производство на продукта, които служат за доказателство за бъдещото установяване на нарушението?

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО