Решение

Решение № 71 от 02.02.2009 г. по гр.д. № 138/2009 г.

За правната квалификация на предявения иск и за правомощията на въззивния съд, когато първоинстанционният съд е дал неправилна правна квалификация на спорното материално право.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 705 от 17.01.2009 г. по гр. д. № 1388/2009 г.

Може ли въззивният съд да постанови неприсъствено решение, ако първостепенният е отказал да стори това в нарушение на закона?
Съдът обвързан ли е от правната квалификация, дадена на субективното материално право от ищеца и съответно може ли да присъди суми, ако са дължими по мениджърски договор вместо по трудов?
Решение

Решение № 705/2010 от 17.01.2009 г. по гр. д. № 1388/2009 г.

Може ли въззивният съд да постанови неприсъствено решение, ако първостепенният е отказал да стори това в нарушение на закона?
Съдът обвързан ли е от правната квалификация, дадена на субективното материално право от ищеца и съответно може ли да присъди суми, ако са дължими по мениджърски договор вместо по трудов?
Решение

Решение № 609 от 15.01.2009 г. по търг. д. № 323/2008 г.

От какъв порок страда въззивното решение, когато с него съдът не се е произнесъл по част от направените възражения за прихващане? М. ли да се правят последователни възражения за прихващане под условие, че насрещното вземане не е вече погасено в резултат на предходното възражение за прихващане?
Решение

Решение № 603 от 02.12.2008 г. по гр. д. № 289 / 2008 г.

Относно допустимостта на установителен иск за защита правото за получаване на плащане по изгубена ценна книга, както и за развитие на правото – съотношение на обща и специална норма, регламентиращи правото на иск и неговата квалификация.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО