Пленум на ВС

Постановление № 3/86 от 17.06.1986 г.

Oграничителното действие на разпоредбата на чл. 38, ал. 2 ЗНО отнася ли се и до случаите, когато наемният договор с наемателя на ведомствено жилище е прекратен по чл. 29, б. л КТ?
Пленум на ВС

Постановление № 1/85 от 10.11.1985 г.

По някои въпроси за правомощията на втората инстанция по граждански дела.
Пленум на ВС

Постановление № 2/84 от 30.11.1984 г.

При смърт на пострадалия поради непозволено увреждане не се дължи обезщетение за неимуществени вреди на други лица извън кръга на тези, посочени в постановления № 4/61 г. и №: 5/69 г. на Пленума на Върховния съд.
Пленум на ВС

Постановление № 2/82 от 04.05.1982 г.

По някои въпроси на съдебната делба.
Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ

Постановление № 5 от 30.11.1981 г.

За изменение и допълнение на постановление № 5 от 16.XI.1970 г. на Пленума на Върховния съд на Република България за обобщаване практиката на съдилищата по някои въпроси на задълженията за издръжка.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО