image_pdfimage_print
Решение

Решение № 592 от 21.01.2010 г. по гр. д. № 3866/2008 г.

Относно предмета на иска по чл.11, ал.2 ЗСПЗЗ, а оттук и доказването на предпоставките за успешното му провеждане.
Решение

Решение № 217 от 21.01.2010 г. по търг. д. № 149/2009 г.

Относно решаващите изводи на въззивния съд относно началния момент, от който започва да тече лихвата за забавено плащане на дължимото от Г. ф. обезщетение за неимуществени вреди по чл. 88, ал. 1 ЗЗ /отм./.
Решение

Решение № 162 от 21.01.2010 г. по търг. д. № 82/2009 г.

Относно произхода на предоставените средства от специалния фонд „И” на ЦКС, създаден по реда на чл. 59, ал. 1 ЗДПч /отм./ и пар. 3 ПЗР ЗКПО /отм./, имащ обуславящо значение за преценката дължат ли връщането им на основание чл. 240, ал. 1 ЗЗД кооперациите, които са ги получили.
Решение по чл. 290 ГПК

Решение № 1 от 21.01.2010 г. по гр. д. № 4022/2008 г.

Правното действие на отмяната на отчуждаването, настъпва след връщане на полученото обезщетение, следователно, този факт е предопределящ за претендираното от ищците право на собственост и при направеното от ответника възражение, следва да бъде установен по един категоричен начин.
Решение

Решение № 3 от 20.01.2010 г. по гр. д. № 2749/2008 г.

Относно противоречиво разрешаване от съда с оглед на разясненията , дадени със задължителната съдебна практика по ПП 5-72 на ВС е този за “документът, съставляващ “прехвърлително” основание за придобиване правото на собственост на лек автомобил” който е от значение за доказване правопораждащият съсобствеността / при режим на бездялова съпружеска имуществена общност/ факт и реализиране на потестативно право на съдебна делба на съсобствениците.

НАЙ-ЧЕТЕНИ АКТОВЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧЕТИВО