*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН, с оглед противоконституционността на пар. 8 ПЗР ЗИДЗБН/обн. ДВ бр.22/2018 г. и доп. в ДВ бр.33/2019 г./?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 09 февруари, две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №******/2021 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на И. Д. С. ЕГН: [ЕГН] и Н. Х. Д. ЕГН: [ЕГН] срещу решение №****** г., постановено от САС,ТК, 3 с-в, с което е потвърдено първоинстанционното решение №****** на СГС, 6-12 с-в, с което по иск с правно основание чл. 59, ал. 5 от ЗБН, е обявено за недействително по отношение на кредиторите на „Корпоративна търговска банка“АД (н.) извършеното с изявление с вх.№ 10193/30.10.2014 г. от И. Д. С. и Н. Х. Д. прихващане на придобитите от М. М. П. с договор за цесия от 30.10.2014г. вземания, произтичащи от договор за безсрочен депозит по банкова сметка IBAN BG30KORP9220 44 48982001 в общ размер на 39 500 евро, със задължения към „Корпоративна търговска банка“АД (н.) по договор за банков кредит от 19.11.2008 г., освен за сумите, които И. Д. С. би получил при разпределение на осребреното имущество.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, изразяваща се в неправилно приложение на материалния закон - чл.59 ал.5 ЗБН /в неприложимата редакция от 28.11.2014 г., с оглед противоконституционността на пар.8 от ПЗР на ЗИДЗБН/обн. ДВ бр.22/2018 г. и доп. в ДВ бр.33/2019 г./.

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за спора са решени в противоречие с актовете на Конституционния съд и Съда на ЕС– основание за допускане до касация, съгласно чл.280 ал.1, т.2 ГПК и същите се явяват от значение за точното приложение на закона и развитие на правото-чл.280 ал.1,т.3 ГПК. Навежда се и основанието по чл.280 ал.2, пр.3 ГПК - очевидна неправилност относно приложението на пар.8 от ПЗР на ЗИДЗБН/обн. ДВ бр.22/2018 г. и доп. в ДВ бр.33/2019 г./.

Ответникът по касационната жалба в отговора на същата счита същата за неоснователна.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН, с оглед противоконституционността на пар. 8 ПЗР ЗИДЗБН/обн. ДВ бр.22/2018 г. и доп. в ДВ бр.33/2019 г./? (По иск с правно основание чл. 59, ал. 5 ЗБН за обявяване за недействително по отношение на кредиторите на „Корпоративна търговска банка“АД (н.)…

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Боян Балевски
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари