*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Преклудира ли се направено в процеса възражение за прихващане, което е било предявено, но не е разгледано по същество в предходно съдебно производство между страните?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публично заседание на шестнадесети юни през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при участието на секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 2395 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

Подадена е касационна жалба от „Консорциум Реми груп“АД срещу решение № 260130/16.07.2021 г. по в.т.д. № 588//2020 г. на Варненски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 260240/18.09.2020г. по т.д. № 127//2020г. на ОС- Варна за обявяване неплатежоспособността на касатора с начална дата 31.12.2018 г.; за отркиване производство по несъстоятелност на длъжника „Консорциум Реми груп“АД; за назначаване на временен синдик с определено текущо възнаграждение; за постановяване на обща възбрана и запор върху имуществото на „Консорциум Реми груп“АД и насрочване на първо събрание на кредиторите, по чл. 630, ал. 1 ТЗ.

В касационната жалба се поддържа становище за неправилност на въззивното решение. Касаторът счита, че в нарушение на процесуалните правила въззивният съд не е разгледал всички възражения за прихващане с вземания на „Факторът“ ЕООД. Неправилно е приел, че вземанията на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД са оспорени само по размер, но не и по основание. Поради което счита за недоказана легитимацията на ищците като кредитори. При изследване на актуалното икономическо състояние на длъжника апелативният съд неправилно е кредитирал заключението на вещото лице пред първата инстанция. Не е изследвал причите за неосчетоводяване на задължения, вкл. поради извършени прихващания. Не е била изследвана степента на събираемост на текущите вземания, не са били оценени притежаваните от касатора поименни акции в друго дружество. За необоснован касаторът счита извода за спиране на плащанията. Иска се отмяна на обжалваното решение и постановяване на друго за отхвърляне на молбите по чл. 625 ТЗ.

Ответниците по касационната жалба „Факторът“ЕООД и „Агенция за събиране на вземания“ЕАД са подали писмени отговори, в които оспорват допускането на касационно обжалване на въззивното решение и основателността по същество на касационната жалба.

С определение № 89/28.02.2022 г. по т.д. № 2395/2021г. на ВКС, I т.o. e допуснато касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Определение №89/28.02.2022 по дело №2395/2021 3
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    Преклудира ли се направено в процеса възражение за прихващане, което е било предявено, но не е разгледано по същество в предходно съдебно производство между страните?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
съдия Кристияна Гeнковска
Кристияна Гeнковска завършва Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1995г. Започва професионалната си кариера като младши съдия във Варненски окръжен съд през 1996г. Последователно е била районен съдия във Варненски районен съд – гражданско отделение, окръжен съдия във Варненски окръжен съд – гражданско отделение и апелативен съдия във Варненски апелативен съд – търговско отделение. От 2016г. и понастоящем правораздава във Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари