*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 99

  София, 17.06.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 2126 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.307 ГПК.

  Образувано е по молба вх. № 260235 от 05.04.2022 г. на А. Я. О., И. М. А., Н. М. А., С. М. А., М. М. Д. и И. А. А., уточнена с молба вх. № 260239 от 07.04.2022 г. на А. Я. О., за отмяна на влязлото в сила решение № 260061/20.05.2021 г. по гр. д. № 8/2021 г. на ОС-Силистра.

  Молбата се основава на чл.303, ал.1, т.1 ГПК – нови обстоятелства и нови писмени доказателства, от значение за изхода на делото: геодезическа снимка, постановление на Районна прокуратура С. от 29.08.2011 г.; заглавна част на проект за жилищна сграда от м. април 1948 г.; строителни разрешения № 152/799 и № 171/799; скица № 991/17.07.1994 г. и скица с виза от същата дата; скица № 1204/19.05.2008 г.; заповед № 528/22.04.1999 г. по чл.32, ал.1, т.2 З.; скица № 686/18.03.2008 г.; три писма на ДНСК: № СС-54-00-047 от 25.02.2016 г.; СС-357-00-340/24.09.2019 г. и СС-68-00-76/04.03.2014 г.; писмо на [община] изх. № 53851/29.07.2015 г.; акт № 26/09.08.2012 г. за непълноти и грешки в КККР; съобщение № 191/17.03.1999 г. за изработен проект за поправка на кадастралния план; обяснителна записка; епикриза на А. Я. О.; съдебномедицинско освидетелстване № 126/2011 г.; нотариален акт № 10, т.I, дело № 21/1975 г. и нотариален акт № ..., т...., дело № ....../1972 г. Отделно от това в основната молба са изложени оплаквания за неправилност на атакуваното решение и доводи по съществото на правния спор.

  Ответниците Р. М. В. и Н. В. В. оспорват молбата. Считат, че тя е недопустима, евентуално – неоснователна.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:

  Молбата е процесуално допустима. Нейното съдържание отговаря на изискванията на чл.306, ал.1 ГПК и на разясненията, посочени в т.10 на Тълкувателно решение № 7 от 31.07.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2014 г., ОСГТК. Непрецизното посочване, че се иска отмяна на първоинстанционното, вместо на въззивното решение, не е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари