*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно възможността съдът служебно да констатира недействителността на сделка по реда на чл. 38 ЗЗД, ако страната, която би имала интерес от прогласяване на недействителността, не го е направила в хода на делото.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втората година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Даниела Цветкова, като разгледа гр.д. № ****** по описа за 2021 г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на С. П. П., с адрес в [населено място], представляван от адв. Б. Г., против въззивно решение № ****** по описа на Апелативен съд Велико Търново, с което е потвърдено решение № ****** по описа на Окръжен съд Габрово, за отхвърляне на предявения от П. против „Меркурий П и П” АД иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, вр. чл. 365 ЗЗД, вр. чл. 244, ал. 4 ТЗ и чл. 244, ал. 7 ТЗ, вр. чл. 280 ЗЗД, за приемане за установено в отношенията между страните, че дружеството дължи на П. сумата от 50474,38 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода м. декември 2016 г.-м. ноември 2017 г.

Касационен въпрос

С определение № 33 от 20 януари 2021 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение за проверка на твърдението за допуснато противоречие с практиката на ВКС, изразена в т. 3 на ТР № 5/2014 г., ОСГТК, по въпроса относно възможността съдът служебно да констатира недействителността на сделка по реда на чл. 38 ЗЗД, ако страната, която би имала интерес от прогласяване на недействителността, не го е направила в хода на делото.

Мотиви

Съгласно чл. 38, ал. 1 ЗЗД представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това. В тази хипотеза засилената защита на интересите на представлявания е обусловена от възможния конфликт на интереси между него и представителя. Поначало представителят не може да договаря сам със себе си, освен ако представляваният е дал съгласието си за това. Липсата на съгласие, респективно одобрение, от представлявания, води до недействителност на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение за недопускане
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът? Какъв е видът недействителност на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  1.Приложима ли е разпоредбата на чл.38 ал.1 ЗЗД в случай на договаряне на органен представител на търговско дружество лично със себе си? 2.Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД намира ли приложение при органното представителство на търговските дружества? Нормата на чл.145 ТЗ явява ли се специална по отношение на чл.40 ЗЗД? Налице…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила възражения за нищожност?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно правния характер на договора за управление и относно компетентния орган, определящ възнаграждението на изпълнителния директор на АД с двустепенна система на управление.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно материалноправния въпрос, свързан с нищожност на неустойка при условията на чл. 26, ал. 1 ЗЗД при хипотезата на твърдяно противоречие с добрите нрави. Относно процесуалноправния въпрос, свързан с допустимост, съответно недопустимост на решаващия съд да се произнесе служебно, без направено искане от страната по делото, и да постанови намаляване…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Относно точното приложение на разпоредбата на чл. 141, ал. 7 (нова – ДВ, бр. 58/2003 г.) ТЗ по отношение на заварени при влизането й в сила трудови договори; касационното обжалване е допуснато и с оглед проверка процесуалната допустимост на обжалваното въззивно решение.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Дали при констатиране на неправилно приложение на материалния закон от първоинстанционния съд,въззивният съд има право да обезсилва решението му и да връща делото за ново произнасяне или е длъжен,като определи правилната правна квалификация,сам да се произнесе по същество на спора, както и по материалноправния въпрос относно характера на отношенията на…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За формата на договора за управление на търговско дружество и може ли договорът да бъде сключен с конклудентни действия; за правната квалификация на иска на търговското дружество за вреди, причинени от управителя и възможността тази отговорност да бъде реализирана след като той е освободен от имуществена отговорност.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Договор за управление, сключен с изпълнителен член на СД, прекратява ли се с изтичане на мандата на СД при липса на друга уговорка?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари