Решение №99/11.06.2021 по дело №353/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  №99

  гр. София, 11 юни 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи май през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЛАДА ПАУНОВА

  ЧЛЕНОВЕ : ДАНИЕЛА АТАНАСОВА

  НЕВЕНА ГРОЗЕВА

  при секретаря Н. Пелова,

  с участието на прокурора от ВКП М. Михайлова,

  като разгледа докладваното от съдия Грозева н. д. № 353/2021 г. по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Касационното производство е образувано по жалба на адв.П. С. –защитник на подс. Д. А. Г. и по негова лична жалба срещу решение № 265 от 4.11.2020 г. по внохд № 925/20 г. на Софийски Апелативен съд.

  В жалбата на адв. С. са заявени касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Основното несъгласие в нея касае аналитичната дейност на съда и оценката на показанията на св. Г. Г.. Навеждат се доводи за неправилно приложение на материалния закон, като се оспорва приетия пряк умисъл за убийство на М. И. и се излагат съображения, че подсъдимият не е целял смъртта на жертвата, което налага извод, че деянието е извършено при евентуален умисъл. Алтернативно се навеждат доводи за наличието на мнима неизбежна отбрана и се настоява за оправдаване на подсъдимия Г..

  В жалбата на подс. Г. се претендира явна несправедливост на определеното наказание, постановено в противоречие с целите посочени в чл. 36 от НК. Изразява се мнение, че са подцени смекчаващите отговорността обстоятелства и се прави искане за намаляване на размера на наказанието към минимума предвиден в чл. 115 от НК.

  В съдебно заседание пред ВКС адв. С. поддържа жалбата с развитите в нея доводи и направените искания. Поставя акцент за наличието на касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК свързано с приетия пряк умисъл за осъществяване на деянието.

  Подс. Г. моли за намаляване на наказанието за да може да помага на децата си.

  Прокурорът при ВКП изразява становище, че атакувания въззивен акт не съдържа наведените в жалбата оплаквания за допуснати нарушения на процесуалните правила, но се съгласява с възражението за неправилно приложение на материалния закон по повод формата на вина и за това предлага редуциране на размера на наказанието.

  Частните обвинители И. И., С. И., Г. И., М. Г. и Н. И. се явяват лично и поддържат мнение за оставяне в сила на въззивния акт.

  ВКС- трето наказателно отделение, след като изслуша доводите на страните и обсъди жалбите, в пределите на чл. 347, ал. 1 от НПК, намери следното :

  Жалбите на подс. Г. и адв. С. са неоснователни.

  С присъда № 2259 от 1.06.2020 г. Окръжен съд- Благоевград признал подс. Д. А. Г. за виновен в това, че на 25.03.2019 г. в [населено място], на [улица]пред дом /№ / умишлено умъртвил М. И. И., поради което и на основание чл. 115 вр. чл. 54 от НК му определил наказание осемнадесет години лишаване от свобода, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване.

  На основание чл. 59, ал. 1 от НК зачел времето, през което подс. Г. е с мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 26.03.2019 г. до влизане на присъдата в сила.

  Разпоредил се с веществените доказателства по делото

  Осъдил подс. Г. да заплати направените по делото разноски в размер на 3 006,56 лв. на досъдебното производство, 124,78 лв. по сметка на ОС- Благоевград и пет лева за служебното издаване на изпълнителен лист.

  Присъдата е обжалвана от подс. Г., чрез адв. С.. В САС е образувано внохд № 925/20 г., по което с решение № 265 от 4.11.2010 г. атакуваният съдебен акт е потвърден.

  При обсъждане на релевираните оплаквания, ВКС направи констатация, че процесуалният документ, с който е инициирано производството, по своето съдържание е идентичен със съдържанието на въззивната жалба на подсъдимия, на която Апелативният

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари