Определение №99/01.03.2021 по дело №1802/2020

Спорът е разрешен с Решение №60094/27.07.2021 по дело №1802/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Осъдителните искове за изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, субсидирани от ЕС със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или за обезщетение от неизпълнение на такъв договор, подведомствени ли са на общите граждански съдилища по силата на пар. 10 ПЗР ЗУСЕСИФ, ал. 3 във с вр. ал. 1 и допустими ли са постановените по тях съдебни актове по установения гражданскоправен съдопроизводствен ред, когато исковата молба е предявена до 25.12.2015 година?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, второ търговско отделение, в закрито заседание на 26.01.2021 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА т.дело № 1802/2020 година, за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Държавен фонд „Земеделие“, София, против въззивното решение на Пазарджишки окръжен съд № 189 от 06.07.2020 г., по в.гр.д. № 788/2019 г., с което на основание чл.270, ал.3 ГПК е обезсилено, като недопустимо, решението на Панагюрски районен съд № 118 от 19.07.2019 г., по гр.д. № 474/2015 г. за отхвърляне на предявените от касатора, като ищец, осъдителни искове по чл.55, ал.1, пр.3 ЗЗД срещу Г. П. Г. за сумата от 24 446 лв., представляваща първо плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № 13/112/03261 от 14.10.09 г. и по чл.86, ал.1 ЗЗД за сумата 1 189,96 лв. - мораторна лихва върху претендираната главница за периода 10.03.2015 г. - 31.08.2015 г., ведно със законната лихва върху главния дълг, начиная от датата на исковата молба – 02.09.2015 г. до окончателното й плащане и производството по делото е прекратено.

С касационната жалба е въведено оплакване за недопустимост на въззивното решение, който порок, касационно основание по чл.281, т.2 ГПК, е аргументиран с несъобразяване от въззивния съд, че към датата на влизане в сила на ЗИДАПК ( обн.ДВ, бр.74/2016 г.), с който е създадена уредба на административния договор и е изменена разпоредбата на § 10 от ПЗР на ЗУСЕСИФ, производството по делото е било висящо пред ПРС, поради което спорът е следвало да продължи по досегашния ред, т.е. подведомствеността е на общите граждански съдилища. Затова е правно ирелевантно за правния интерес на ищеца от предявения осъдителен иск наличието на издаден акт за установяване на публично държавно вземане срещу ответника, който подлежи на съдебен контрол по реда на АПК и не е влязъл в сила.

Касационен въпрос

В изложение към касационната жалба по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът обосновава касационно обжалване по приложно поле с предпоставките по чл.280, ал.1, т.2 ГПК по отношение на определения за значим за изхода на делото процесуалноправен въпрос, който доуточнен от състава на касационната инстанция, съобразно разясненията в т.1 на ТР №1/ 19. 02. 2010 г. на ОСГТК на ВКС, е: „Осъдителните искове за изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, субсидирани от ЕС със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или за обезщетение от неизпълнение на такъв договор,подведомствени ли са на общите граждански съдилища по силата на пар. 10 ПЗР ЗУСЕСИФ, ал.3 във с вр. ал.1  и допустими ли са постановените по тях съдебни актове по установения гражданскоправен съдопроизводствен ред, когато исковата молба е предявена до 25.12.2015 година?“.

За илюстрация на твърдяното противоречиво решаване на въпроса „от различни съдилища в страната“ са цитирани решения по чл. 290 ГПК на ВКС: № 60 от 03.08.2017 г., по т.д. № 3265/2015 г. на I т.о. , № 17 от 23. 03.2017 г., по гр.д. № 50176/2016 г. на III г.о., № 66 от 21. 03. 2017 г., по гр. д. № 6014/2016 г. на IV г.о., № 68 от 29.06.2017 г., по т.д. № 378/2016 г. на I т.о., № 123 от 20.07.2017 г., по т.д. № 2547/16 г. на I т. о. , № 148 от 19 . 10. 2017

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари