Определение №99/13.05.2021 по дело №1545/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №99

  [населено място],13.05.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на I т.о. в закрито заседание през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: Емил Марков

  Членове: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдия Петрова т. д. № 1545 по описа за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 282, ал.5 ГПК.

  Постъпило е искане вх. № 3039 от 08.04.2021 г. от ЧСИ с рег. № 899 с район на действие Врачански окръжен съд - И. Ц., внесената от „Агро-Кръстеви“ ООД по специалната сметка на ВКС парична гаранция за обезпечаване спирането на изпълнението на въззивно решение № 86 от 10.01.2019 г. по в. т. д. № 5084/2018 г. на Софийски апелативен съд, в размер на 84 885.24 лв., да бъде преведена по посочената банкова сметка на съдебния изпълнител за погасяване задължението на дружеството по образуваното изпълнителното дело № 1529/2020г. въз основа на издаден на 10.12.2020г. изпълнителен лист по т.д.№ 2138/2020г. по описа на Софийски апелативен съд, 5 състав. Изпълнителният лист е издаден въз основа на въззивно решение № 1529/19.11.2020г., постановено след обезсилване от ВКС /решение № 69 от 07.07.2020г. по т.д. № 1545/2019г. на І т.о./ на предходно постановеното решение на САС по т.д.5084/2018г. на 11 състав.

  Върховният касационен съд, ТК, състав на I т. о., констатира следното:

  С определение № 146 от 21.02.2019 г. по ч. т. д. № 433/2019 г. на ВКС, II т. о., е спряно, на основание чл. 282, ал. 2 ГПК изпълнението на невлязлото в сила решение № 86 от 10.01.2019 г. по в. т. д. № 5084/2018 г. на Софийски апелативен съд срещу внесено обезпечение в размер на 84 885. 24 лв.

  С решение № 69 от 07.07.2020 г., постановено по настоящото дело, въззивният съдебен акт, по отношение на който е допуснато спиране на изпълнението, е обезсилен и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийски апелативен съд, в резултат на което пред въззивната инстанция е образувано в. т. д. № 2138/2020 г. по което е постановено решение № 1529 от 19.11.2020 г., въз основа на което е издаден изпълнителен лист и е образувано изпълнително дело № 20208990401529 по описа на ЧСИ с рег. № 899 - И. Ц.. Решение № 1529 от 19.11.2020г. по в. т. д. № 2138/2020г. на Софийски апелативен съд, потвърждаващо осъждането на „Агро Кръстеви”ООД да заплати на „Граунд Трейд“ЕООД на основание чл.49 ЗЗД сумата 84 885.24лв. - обезщетение за имуществени вреди, ведно със законна лихва, подлежи на изпълнение, като по същото не е наличен акт по чл.282, ал.2 ГПК на ВКС. Видно от удостоверяването в молбата на ЧСИ, задължението не е погасено.

  Искането за превод на сумата, внесена като обезпечение за спиране изпълнението по обезсиления съдебен акт следва да бъде уважено:

  1/ Поради това, че двете страни по изпълнителното дело изразяват изрично съгласие задължението по него да бъде погасено със сумата 84 885.24лв. - длъжникът „Агро Кръстеви”ООД и вносител на сумата за обезпечение е отправил приложено към настоящата молба искане до ЧСИ, на основание чл.443 ГПК изпълнението да бъде насочено върху внесената по сметката на ВКС сума като обезпечение; в становище от 27.07.2021г. взискателят „Граунд Трейд”ЕООД заявява съгласие изпълнението да бъде насочено върху тази сума и иска съдът да разреши превода й по банковата сметка на ЧСИ за удовлетворяване на вземането му по изпълнителното дело;

  2/ На второ място, както се посочи, по изпълняваното невлязло в сила въззивно решение - в. т. д. № 2138/2020г. на САС, не е постановен акт по чл.282,ал.2 ГПК.

  Предвид изложеното, ВКС-Търговска колегия, състав на I т. о.

  О П Р Е Д Е Л И:

  Да се преведе внесената от „Агро Кръстеви”ООД по специалната сметка на ВКС парична гаранция за обезпечение в размер на 84 885.24 лв., при спряно на основание чл.282,ал.2 ГПК изпълнение на невлязлото в сила въззивно решение, допуснато с определение № 146 от 21.02.2019г. по ч.т.д.№ 433/2019г. на ІІ т.о. на ВКС, по посочената в молбата вх.№ 3039/08.04.2021г. на ЧСИ И. Ц. банкова сметка при Първа Инвестиционна банка АД: IBAN [банкова сметка], BIC

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари