Определение №98/01.06.2021 по дело №1359/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 98

  гр. София, 01.06.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 1359 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по касационна жалба на Е. П. Б. срещу решение № 9 от 20.01.2021г. по гр.д. № 767/2020г. на Сливенски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 260110 от 30.09.2020г. по гр.д. № 5225/2019г. на Сливенски районен съд. С последното е постановено: 1/ отхвърляне на предявения от жалбоподателката против Е. Г. К. устанвителен иск за собственост по завещание и наследство върху девет недвижими имота, подробно описани в исковата молба; 2/ отхвърляне на предявения от Е. Г. К. против Е. П. Б. инцидентен установителен иск за неистинност на документ - саморъчно завещание, представено от ищцата; 3/ обявено е за нищожно на основание чл. 42, б.”б” във вр. с чл. 25, ал.1 ЗН саморъчно завещание на И. П. Д. в полза на Е. П. Б. относно цялото му имущество, като неотговарящо на изискванията на закона за форма поради наличие на две дати в него - 05.07.2007г. и 07.07.2007г.

  Касационната жалба на ищцата Е. Б. е насочена срещу отхвърлянето на предявения от нея установителен иск за собственост и срещу уважения иск на ответника за нищожност на саморъчното завещание в нейна полза. Твърди се в жалбата, че установителният иск за собственост е основан както на правата й, произтичащи от завещанието от 07.07.2007г., така и евентуално на правата й като наследник по закон. Горното е видно от изложените в исковата молба обстоятелства, че е преживяла съпруга на наследодателя и негов наследник по закон, така и от петитума за признаване правото на собственост по завещание и по наследство. В писмения отговор на ответника също е въприето, че основанията за собственост са две - наследяване по закон като преживяла съпруга и въз основа на саморъчно завещание. В постановения диспозитив районният съд се е произнесъл по двете основания. Във въззивното решение съдът е достигнал до извод за нищожност както на саморъчното завещание в полза на ищцата, така и за нищожност на предходното завещание в полза на ответника /тази нищожност е предявена от ищцата с възражение/, но е приел, че не може да признае право на собственост на ищцата като наследник по закон, тъй като такъв иск не е предявен. Въз основа на горните обстоятелства в жалбата е наведено оплакване, че въззивният съд е следвало да разгледа установителния иск за собственост и на второто наведено основание - наследство по закон.

  Горните оплаквания според настоящия състав са твърдение, че съдът не се е произнесъл по цялото искане на ищцата и съставляват искане за допълване на въззивното решение. С оглед на това, преди да се пристъпи към разглеждане на основанията за допускане на касационно обжалване, е необходимо да се изясни дали въззивното решение е непълно. Горното налага делото да бъде върнато на въззивния съд за провеждане на производство по чл.250 ГПК. След неговото приключване делото следва да се изпрати за разглеждане на касационната жалба по реда на чл. 288 ГПК.

  Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на II г. о.

  ОПРЕДЕЛИ:

  ИЗПРАЩА делото на Сливенски окръжен съд за провеждане на производство по чл. 250 ГПК въз основа на съдържащото се в касационната жалба на Е. П. Б. искане за допълване на постановеното решение № 9 от 20.01.2021г. по гр.д. № 767/2020г. на Сливенски окръжен съд.

  След приключване на производството делото да се върне на Върховния касационен съд за разглеждане на касационната жалба по реда на чл. 288 ГПК.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари