Разпореждане №96/17.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 96

  гр. София, 17.05.2021 г.

  БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 3844 от 05.05.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК - II поток.

  Частна касационна жалба вх. № 261687/19.03.2021 г. против определение № 260086/22.02.2021 г. по в. ч. гр. д. № 785/2020 г. на Окръжен съд – Русе, която отговаря на изискванията за редовност, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК /препис от обжалваното определение е връчен на жалбоподателя на 15.03.2021 г./;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  4/ приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК – л. 14 /гръб/ от гр. д. № 1853/2020 г. на Районен съд – Русе;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е писмен отговор, съдържащ искане за разноски /по ел. поща, подписан с електронен подпис/.

  Постъпилата частна касационна жалба е редовна, отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и по нея следва да се образува частно производство, но постъпилият отговор е подписан с електронен подпис, с оглед на което преписката следва да бъде върната на Окръжен съд – Русе за прилагане на подписани документи или за прилагане на електронен файл за проверка валидността на електронния подпис.

  По изложените съображения, председателят на Четвърто отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 3844 от 05.05.2021 г. на Окръжен съд – Русе, за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари