Решение №96/02.08.2021 по дело №1841/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №831/31.12.2020 по дело №1841/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот, ако при вписването ѝ същият не е бил собственост на кредитополучателя, който е гарантирал със същия за вземането на кредитора?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в публично съдебно заседание на дванадесети април през две хиляди двадесет и първата година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря Ани Давидова, като разгледа гр.д. № 1841 по описа за 2020 г., докладвано от съдия Фурнаджиева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на Г. А. С., с адрес в [населено място], представлявана от адв. О. Б., и по касационната жалба на М. Х. С., с адрес в [населено място], представляван от адв. В. В., против въззивно решение № 307 от 27 ноември 2019 г., постановено по в.гр.д. № 585/2019 г. по описа на окръжния съд в гр. Добрич, с което се отменя решение № 382 от 1 април 2019 г., постановено по гр.д. № 4211/2018 г. по описа на районния съд в гр. Добрич, и вместо него е отхвърлен искът на М. Х. С. и Г. А. против „Инвестбанк“ АД, К. Г. А. и И. Г. А. за прогласяване нищожността на законна ипотека до размер на 1/2 ид.ч., вписана в АВ - СВ - Добрич с вх.рег. № 16649/01.12.2006 г., акт № 62, том II от 2006 г., имотна партида ***, подновена под вх. № 11133/30.11.2016 г., акт № 121, том V, поради учредяването ѝ от „Инвестбанк“ АД върху имоти, които не са били в цялост собственост на кредитополучателя К. Г. А. и солидарния длъжник И. Г. А., и в тежест на Г. А. С. и на М. Х. С. са присъдени разноски.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 831 от 31 декември 2020 г., постановено по настоящото дело, за да се извърши преценката нарушена ли е практиката на ВКС, обективирана в решение № 114 по гр.д. № 4370/2015 г., IV г.о., и решение № 147 по гр.д. № 3400/2018 г., III г.о., по въпроса нищожна ли е вписана законна ипотека върху недвижим имот, ако при вписването ѝ същият не е бил собственост на кредитополучателя, който е гарантирал със същия за вземането на кредитора.

Мотиви

В сочените решения се приема, че ипотеката представлява обезпечение на вземане с недвижим имот, собственост на учредителя, върху който кредиторът може да насочи принудителното изпълнение, независимо чие притежание е в момента и независимо от несеквестируемостта му, както и да се удовлетвори по предпочитание от получената цена. Нищожността е порок на правната сделка, който не води до правните последици, целени с договора; правните последици от нищожната сделка не настъпват и нищожната сделка не поражда правни последици, като в хипотезата на нищожен договор за продажба на недвижим имот правото на собственост върху имота, предмет на договора, не е придобито от купувача по сделката. Съгласно чл. 167, ал. 3 ЗЗД ипотека може да се учреди само върху имоти, които към момента на сключването на сделката принадлежат на лицето, което я учредява, като това правило изключва правната възможност лице, което не притежава правото на собственост върху определен имот, да учреди валидно договорна ипотека върху същия имот. Ипотека върху съсобствен имот може да се учреди и от съсобственик по отношение на неговата идеална част от имота, а когато съсобственикът ипотекира целия имот без съгласието на останалите съсобственици, за техните идеални части ипотеката ще бъде нищожна съгласно чл. 167, ал. 3 ЗЗД, като за идеалната част на съсобственика, учредил ипотеката, следва да се приложи правилото на чл. 26, ал. 4, предложение последно ЗЗД, и сделката да се приеме за действителна, като хипотезата на частична недействителност на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари